• Inici
 • Glossari electoral

Glossari electoral

 • Cens escrutat

  Suma d’electors que corresponen a les meses escrutades fins a un moment determinat. S’expressa, normalment, com a percentatge sobre el total del cens.

 • Cens inicial / Cens final

  El cens inicial és el que proporciona l'Oficina del Cens Electoral de l’ l'Institut Nacional d’Estadística (INE) i és el vigent en el moment d’obertura de les meses. Es pot modificar durant el dia de les votacions amb les certificacions censals o per decisió del president de la mesa o autoritat judicial, de manera que el resultat sigui el cens final (definitiu).

 • Centre de difusió de dades (CDD)

  Lloc on es realitza la difusió pública dels resultats electorals provisionals mitjançant informes en paper, dades en suport informàtic i programes de difusió audiovisual (TV).

 • Centre de processament backup (CPB)

  Espai subsidiari del centre de processament de dades, situat en un edifici independent per continuar amb l’escrutini de resultats en el cas d’evacuació de l’edifici principal.

 • Centre de processament de dades (CPD)

  Espai on s’instal·len els equipaments informàtics i programes de càlcul per fer les operacions d’agregació de les meses, còmput de vots i, en general, qualsevol operació o procés informàtic per a l’escrutini dels resultats provisionals.

 • Centre de recollida d'informació (CRI)

  Ubicació on els representants de l'Administració trameten les dades de la jornada electoral: l’obertura de meses, les dades dels membres de les meses, els avanços de participació i els resultats de l’escrutini provisional mesa per mesa (acta per acta). En el CRI hi ha els equips per a la recepció de les dades, els equips de gravació i els equips d’incidències.

 • Centres operatius

  Espais físics (o lògics) on es duen a terme tots els processos externs de l’escrutini dels resultats provisionals. Es divideix en: centres de recollida d’informació (CRI), oficines de control d’incidències (OCI), centres de processament de dades (CPD), centre de processament backup (CPB) i centres de difusió de dades (CDD).

 • Certificació censal

  Document emès per l'Administració electoral que constitueix un mitjà de prova pel qual un ciutadà/ana pot exercir el dret al vot, malgrat que no estigui censat a la mesa on s’adreci a exercir-lo. Modifica el cens d’electors de la mesa.

 • Certificat de votació

  Imprès electoral que expedeix la mesa electoral a petició de qualsevol elector/a amb la finalitat d’acreditar documentalment que ha votat.

 • Circumscripció electoral

  Àmbit territorial que engloba el conjunt d’electors a partir del vot dels quals es distribueixen els escons. En les eleccions europees és d’àmbit estatal; en les generals, d’àmbit provincial; en les autonòmiques, d’àmbit provincial (excepte en les autonomies insulars, d’àmbit insular, i a Astúries i Múrcia, una altra divisió interna) i en les eleccions municipals, d’àmbit municipal. A les eleccions al Consell General d’Aran la circumscripció és el terçó.