• Inici
 • Glossari electoral

Glossari electoral

 • Votants d’una mesa

  Nombre d’electors que exerceixen el seu dret de vot a les eleccions en una mesa electoral determinada. Es pot expressar en valors absoluts o en percentatges sobre el cens.

 • Vots a candidatures

  Vots realitzats vàlidament per a qualsevol de les candidatures electorals proclamades. La relació entre les diverses categories de classificació dels vots és la següent: Vots totals = vots vàlids + vots nuls. Vots vàlids = vots en blanc + vots a candidatures.

 • Vots d’electors residents absents a l'estranger

  Vots emesos pels electors inscrits en el cens d’electors residents absents (CERA) que han presentat prèviament la sol·licitud a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent, excepte a les eleccions locals. Els escruten les juntes electorals provincials i els incorporen a l’acta de l’escrutini general (vegeu Cens de residents absents, CERA).

 • Vots en blanc

  Vots emesos en sobres sense papereta i vots emesos a favor d’una candidatura que hagi estat formalment retirada. En les eleccions al Senat, són vots en blanc les paperetes que no tinguin indicacions a favor de cap candidat/a. També són vots en blanc els emesos a favor de candidatures retirades al llarg del procés. Els vots en blanc formen part del conjunt de vots vàlids (la qual cosa és rellevant per al càlcul dels percentatges).

 • Vots nuls

  Vots emesos en sobre o paperetes diferents del model oficial, paperetes sense sobre, sobres que continguin més d’una papereta de diferents candidatures (si contenen diverses paperetes de la mateixa candidatura, es compta com un sol vot vàlid), els que s’emeten en sobres alterats, les paperetes en què s’hagi modificat, afegit o ratllat els noms dels candidats o se n’hagi alterat l’ordre de col·locació i també les paperetes en què s’hagi introduït qualsevol llegenda o expressió o s’hagi produït qualsevol altra alteració de caràcter voluntari o intencionat. A les eleccions al Senat, són nul·les les paperetes on s’hagin assenyalat més de tres noms.

 • Vots vàlids

  Total de vots emesos desprès de restar-ne els vots nuls. Poden ser vots en blanc i vots a candidatures. És la magnitud emprada com a denominador per calcular el percentatge de vots de cada candidatura.