• Imprimeix

Calendari des conselhs electoraus

ACTIVITAT (*) ARTICLES DATES
 Constitucion iniciau des juntes electoraus provinciaus (JEP) e des juntes electoraus de zòna 14.1  31 d'octobre
 Comunicacion de renóncies e substitucion des vocaus  14.2  1 de noveme-4 de noveme
 Publicacion en BOE, DOGC e BAP constitucion iniciau JEP e JEZ 14.3   5 de noveme
 Proposicion conjunta de nomentament de vocaus non judiciaus pes Representants des candidatures 10.1b i 11.1b   24 de noveme-4 de deseme
 Nomentament per JE competent des vocaus no judiciau 10.1b i 11.1b   24 de noveme-4 de deseme 
 Finalizacion mandat JEP e JEZ  15.2 31 de març 

 

 

 

 

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).