• Imprimeix

Apoderats

Un apoderat o apoderada ei era persona a qui eth/era representant de cada candidatura autrege poders entà qu'age era representacion dera candidatura enes actes e es operacions electoraus.

Es apoderat pòden:

  • Accedir liuraments en toti es locaus electoraus, examinar eth desvolopament dera votacion e der escrutinh en quina mèsa que sigue, formular reclamacions e protèstes, e demanar certificats
  • se non i a interventors dera sua candidatura, pòden actuar coma taus en mèsa, e participar enes deliberacions damb votz, mès sense vòt.

Es apoderats se deuen identificar en tot mostrar era acreditacion e eth document d’identitat as membres dera mèsa.

Vòten en mèsa a on figuren inscriti en cens electorau.

Qüestions basiques en çò que tanh as apoderats:

  • Non hèn part dera mèsa.
  • solament pòden votar en mèsa a on figuren recensadi.
  • pòden accedir liuraments en toti es locaus electoraus.
  • pòden examinar eth desvolopament dera votacion e der escrutinh en quina mèsa que sigue.
  • pòden formular protèstes e reclamacions e demanar certificats, que deuràn èster consignadi en acte.
  • se non i a interventors dera sua candidatura, pòden actuar en aquera qualitat deuant deth burèu e participar-i damb votz, mès sense vòt.
  • se deuràn identificar coma apoderats damb es sues acreditacions e eth DNI deuant es membres dera mèsa.
  • pòden portar emblèmes o adesius damb eth nòm e es sigles dera candidatura que representen, solament damb era finalitat d’identificar-se coma apoderats, sense qu'aquerò constituïsque propaganda electorau.