Generalitat de Catalunya
Eleccions al Parlament de Catalunya2017

Eleccions al Parlament de CatalunyaEleccions al Parlament de CatalunyaEleccions al Parlament de CatalunyaEleccions al Parlament de Catalunya 2017

Resum per comarquesResumen por comarcasResumit per comarquesSummary by counties
  EscrutatEscrutadoEscrutatCounted CandidaturesCandidaturasCandidaturesLists VotsVotosVòtsVotes
Alt Camp 100% JUNTSxCAT 8.083 30,96%
ERC-CatSí 6.566 25,15%
Alt Empordà 100% JUNTSxCAT 20.697 30,66%
C's 16.662 24,69%
Alt Penedès 100% JUNTSxCAT 19.607 30,22%
ERC-CatSí 16.463 25,38%
Alt Urgell 100% JUNTSxCAT 4.011 34,27%
ERC-CatSí 3.073 26,26%
Alta Ribagorça 100% ERC-CatSí 620 26,92%
JUNTSxCAT 577 25,05%
Anoia 100% JUNTSxCAT 17.880 24,70%
C's 17.829 24,63%
Aran 100% C's 1.745 33,40%
PSC 1.036 19,83%
Bages 100% JUNTSxCAT 33.265 31,30%
ERC-CatSí 26.126 24,58%
Baix Camp 100% C's 31.335 30,19%
JUNTSxCAT 23.294 22,44%
Baix Ebre 100% ERC-CatSí 14.016 33,36%
JUNTSxCAT 11.948 28,44%
Baix Empordà 100% JUNTSxCAT 24.403 34,47%
ERC-CatSí 16.031 22,64%
Baix Llobregat 100% C's 156.114 31,65%
PSC 95.048 19,27%
Baix Penedès 100% C's 17.785 32,44%
ERC-CatSí 10.677 19,47%
Barcelonès 100% C's 332.080 26,41%
ERC-CatSí 246.072 19,57%
Berguedà 100% JUNTSxCAT 11.005 42,93%
ERC-CatSí 7.111 27,74%
Cerdanya 100% JUNTSxCAT 3.644 35,73%
ERC-CatSí 2.657 26,05%
Conca de Barberà 100% JUNTSxCAT 5.022 39,93%
ERC-CatSí 3.780 30,05%
Garraf 100% C's 23.632 28,07%
ERC-CatSí 18.256 21,68%
Garrigues 100% JUNTSxCAT 4.881 41,61%
ERC-CatSí 3.649 31,11%
Garrotxa 100% JUNTSxCAT 16.252 48,65%
ERC-CatSí 7.773 23,27%
Gironès 100% JUNTSxCAT 38.652 38,41%
ERC-CatSí 20.470 20,34%
Maresme 100% JUNTSxCAT 66.364 24,91%
C's 65.253 24,50%
Moianès 100% JUNTSxCAT 3.347 39,32%
ERC-CatSí 2.538 29,82%
Montsià 100% ERC-CatSí 13.180 36,06%
JUNTSxCAT 8.207 22,45%
Noguera 100% JUNTSxCAT 8.172 37,00%
ERC-CatSí 6.667 30,19%
Osona 100% JUNTSxCAT 43.384 46,14%
ERC-CatSí 23.416 24,90%
Pallars Jussà 100% JUNTSxCAT 3.143 40,29%
ERC-CatSí 2.066 26,48%
Pallars Sobirà 100% JUNTSxCAT 1.541 35,21%
ERC-CatSí 1.469 33,57%
Pla d'Urgell 100% JUNTSxCAT 8.384 41,58%
ERC-CatSí 5.525 27,40%
Pla de l'Estany 100% JUNTSxCAT 9.718 51,39%
ERC-CatSí 4.477 23,67%
Priorat 100% JUNTSxCAT 2.340 37,53%
ERC-CatSí 2.161 34,66%
Ribera d'Ebre 100% ERC-CatSí 4.764 35,44%
JUNTSxCAT 4.241 31,55%
Ripollès 100% JUNTSxCAT 7.543 45,61%
ERC-CatSí 4.008 24,24%
Segarra 100% JUNTSxCAT 4.499 38,83%
ERC-CatSí 3.124 26,96%
Segrià 100% JUNTSxCAT 29.710 26,66%
ERC-CatSí 27.825 24,97%
Selva 100% JUNTSxCAT 28.386 31,67%
C's 21.047 23,48%
Solsonès 100% JUNTSxCAT 3.234 39,51%
ERC-CatSí 2.448 29,90%
Tarragonès 100% C's 48.998 35,91%
ERC-CatSí 24.591 18,02%
Terra Alta 100% JUNTSxCAT 2.254 30,58%
ERC-CatSí 2.252 30,55%
Urgell 100% JUNTSxCAT 7.833 38,92%
ERC-CatSí 5.932 29,47%
Vallès Occidental 100% C's 159.215 29,13%
ERC-CatSí 109.034 19,95%
Vallès Oriental 100% C's 63.956 25,93%
ERC-CatSí 54.750 22,20%
CatalunyaCataluñaCatalonhaCatalonia 100% C's 1.109.732 25,35%
JUNTSxCAT 948.233 21,66%
Generalitat de Catalunya

NOTANOTANÒTANOTE : Acord de la Junta Electoral Central de 18 de desembre de 2017: com a conseqüència de la retirada de la candidatura: Acuerdo de la Junta Electoral Central de 18 de diciembre de 2017: como consecuencia de la retirada de la candidatura: Acòrd deth Junta Electoral Central de 18 de deseme de 2017: coma conseqüéncia dera retirada dera candidatura: Agreement of the Junta Electoral Central of December 18, 2017: as a consequence of the withdrawal of the list Diàleg Republicà, els vots emesos a favor d'aquesta candidatura es comptabilitzen com a, los votos emitidos a favor de esta candidatura se contabilizan como, es vòts emetudi en favor d'aguesta candidatura se comptabilizen coma, the votes issued in favour of this list count as vots en blancvotos en blancovòts eth blancblank ballots (exp. 283/761).

Avís legalAviso LegalAvís legauLegal notice: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.: The ©Generalitat de Catalunya (Government of Catalonia) allows the reuse of content and data without restrictions beyond mention of the source, non-alteration of information and specification of last update, and so long that it does not contradict any license.

Generalitat de Catalunya
Torna amuntVolver arribaTorne ensúsGo up