• Imprimir

Apoderado/a

Persona nomenada pel representant d’una candidatura perquè la representi en determinats actes i operacions electorals. Especialment, exerceix una funció de control en els actes de votació i d’escrutini. No forma part de la mesa i ha de votar en la que estigui censat. Pot visitar qualsevol mesa.

Persona nombrada por el representante de una candidatura para que la represente en determinados actos y operaciones electorales. Especialmente, ejerce una función de control en los actos de votación y de escrutinio. No forma parte de la mesa y debe votar en la que esté censado. Puede visitar cualquier mesa.

Fecha de actualización:  28.07.2015