Generalitat de Catalunya
Eleccions al Parlament de Catalunya2017

Eleccions al Parlament de CatalunyaEleccions al Parlament de CatalunyaEleccions al Parlament de CatalunyaEleccions al Parlament de Catalunya 2017

CatalunyaCataluñaCatalonhaCatalonia
Percentatge de participacióPorcentaje de participaciónPercentatge de participacionTurnout percentage
Primer avançPrimer avancePrumèr auançFirst turnout summary
34,69%
2017
35,10%
2015
Segon avançSegundo avanceDusau auançSecond turnout summary
68,26%
2017
63,12%
2015
MesesMesasMèsesPolling station committees CensCensoCensElectoral roll
TotalsTotalesTotausTotals 8.247 5.328.061
ConstituïdesConstituidasConstituïdesSet up 8.247 100% 5.328.061 100%
SuspesesSuspendidasSuspenudesSuspended 0 0% 0 0%
Primer avançPrimer avancePrumèr auançFirst turnout summary 8.247 100% 5.328.061 100%
Segon avançSegundo avanceDusau auançSecond turnout summary 8.247 100% 5.328.061 100%
Generalitat de Catalunya

NOTANOTANÒTANOTE : Acord de la Junta Electoral Central de 18 de desembre de 2017: com a conseqüència de la retirada de la candidatura: Acuerdo de la Junta Electoral Central de 18 de diciembre de 2017: como consecuencia de la retirada de la candidatura: Acòrd deth Junta Electoral Central de 18 de deseme de 2017: coma conseqüéncia dera retirada dera candidatura: Agreement of the Junta Electoral Central of December 18, 2017: as a consequence of the withdrawal of the list Diàleg Republicà, els vots emesos a favor d'aquesta candidatura es comptabilitzen com a, los votos emitidos a favor de esta candidatura se contabilizan como, es vòts emetudi en favor d'aguesta candidatura se comptabilizen coma, the votes issued in favour of this list count as vots en blancvotos en blancovòts eth blancblank ballots (exp. 283/761).

Avís legalAviso LegalAvís legauLegal notice: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.: La ©Generalitat de Cataluña permite la reutilización de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización, que no se desnaturalice la información y que no se contradiga con una licencia específica.: Era ©Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hònt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licéncia especifica.: The ©Generalitat de Catalunya (Government of Catalonia) allows the reuse of content and data without restrictions beyond mention of the source, non-alteration of information and specification of last update, and so long that it does not contradict any license.

Generalitat de Catalunya
Torna amuntVolver arribaTorne ensúsGo up