Generalitat de Catalunya
Eleccions al Parlament de Catalunya2017

Eleccions al Parlament de CatalunyaEleccions al Parlament de CatalunyaEleccions al Parlament de CatalunyaEleccions al Parlament de Catalunya 2017

Circumscripcions - Municipis Circunscripciones - Municipios Circonscripcions - Municipis Constituencies - Municipalities
Generalitat de Catalunya

NOTANOTANTANOTE : Acord de la Junta Electoral Central de 18 de desembre de 2017: com a conseqncia de la retirada de la candidatura: Acuerdo de la Junta Electoral Central de 18 de diciembre de 2017: como consecuencia de la retirada de la candidatura: Acrd deth Junta Electoral Central de 18 de deseme de 2017: coma conseqncia dera retirada dera candidatura: Agreement of the Junta Electoral Central of December 18, 2017: as a consequence of the withdrawal of the list Dileg Republic, els vots emesos a favor d'aquesta candidatura es comptabilitzen com a, los votos emitidos a favor de esta candidatura se contabilizan como, es vts emetudi en favor d'aguesta candidatura se comptabilizen coma, the votes issued in favour of this list count as vots en blancvotos en blancovts eth blancblank ballots (exp. 283/761).

Avs legalAviso LegalAvs legauLegal notice: La Generalitat de Catalunya permet la reutilitzaci dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualitzaci, que no es desnaturalitzi la informaci i que no es contradigui amb una llicncia especfica.: La Generalitat de Catalua permite la reutilizacin de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualizacin, que no se desnaturalice la informacin y que no se contradiga con una licencia especfica.: Era Generalitat de Catalonha permet era reutilizacion des contenguts e es donades cada viatge que se cite era hnt e era data d'actualizacion, que non se desnaturalize era informacion e que non se contradigue damb ua licncia especifica.: The Generalitat de Catalunya (Government of Catalonia) allows the reuse of content and data without restrictions beyond mention of the source, non-alteration of information and specification of last update, and so long that it does not contradict any license.

Generalitat de Catalunya
Torna amuntVolver arribaTorne enssGo up