• Imprimeix

Dades del procés electoral

  

 

  Parlament de Catalunya 2017 Parlament de Catalunya 2015
Barcelona 85 85
Girona 17 17
Lleida 15 15
Tarragona 18 18
  135 135

 

  Parlament de Catalunya 2017 Parlament de Catalunya 2015
Barcelona  9  9
Girona  10  11
Lleida  10  10
Tarragona   9  10
   38 40

 

  Parlament de Catalunya 2017 Parlament de Catalunya 2012
Barcelona    
Homes 388  401
Dones 377  364
Total 765  765
Girona    
Homes 89  104
Dones 81  83
Total 170  187
Lleida    
Homes 76  78
Dones 74  71
Total 150  149
Tarragona    
Homes 83  96
Dones 79  84
Total 162  180

  Parlament de Catalunya 2017 Parlament de Catalunya 2015
Barcelona 5.542.680  5.523.784
Girona 753.576 756.156
Lleida 434.041  438.001
Tarragona 792.299  800.962
  7.522.596  7.518.903 

 

Parlament de Catalunya 2017 Parlament de Catalunya 2015
 5.554.394 5.510.798
  Parlament de Catalunya 2017 Parlament de Catalunya 2015
Cens de residents Barcelona 3.981.177  3.972.775
Cens de residents Girona 499.730 495.557
Cens de residents Lleida 297.860 299.113
Cens de residents Tarragona 549.246 547.291
  5.328.013  5.314.736

 

  Parlament de Catalunya 2017 Parlament de Catalunya 2015
Cens de residents absents Barcelona 175.082  151.546
Cens de residents absents Girona 18.151  15.266
Cens de residents absents Lleida 16.053 14.623
Cens de residents absents Tarragona 17.095 14.627
  226.381  196.062
  Parlament de Catalunya 2017 Parlament de Catalunya 2015
Junta Electoral Central 1 1
Juntes electorals provincials 4 4
Juntes electorals de zona 31 31
Membres de les juntes electorals 224 224
  36 36
  Parlament de Catalunya 2017 Parlament de Catalunya 2015
Barcelona 311 311
Girona 221 221
Lleida 231 231
Tarragona 184 184
  947 947
  Parlament de Catalunya 2017 Parlament de Catalunya 2015
Barcelona  494 494
Girona  256 256
Lleida  253 253
Tarragona  236 236
   1.239 1.239
  Parlament de Catalunya 2017 Parlament de Catalunya 2015
Barcelona 1.600  1.609
Girona 393  399
Lleida 318  321
Tarragona 369  373
  2.680 2.702
  Parlament de Catalunya 2017 Parlament de Catalunya 2015
Barcelona 3.588  3.588
Girona 531  531
Lleida 387  387
Tarragona 541  542
  5.047  5.048
  Parlament de Catalunya 2017 Parlament de Catalunya 2015
Barcelona 5.885  5.836
Girona 825  823
Lleida 534  516
Tarragona 1.003  1.002
  8.247  8.177
  Parlament de Catalunya 2017 Parlament de Catalunya 2015
Barcelona  17.655  17.508
Girona 2.475   2.469
Lleida 1.602   1.560
Tarragona 3.009   3.006
  24.741   24.543
  Parlament de Catalunya 2017 Parlament de Catalunya 2015
Barcelona  35.310  35.016
Girona 4.950   4.938
Lleida 3.204   3.120
Tarragona 6.018   6.012
   49.482  49.086
  Parlament de Catalunya 2017 Parlament de Catalunya 2015
Barcelona  2.560  2.553
Girona 471   474
Lleida 358   357
Tarragona 500   501
  3.889   3.885
  Parlament de Catalunya 2017 Parlament de Catalunya 2015
Paperetes per candidatura  5.345.250  5.387.000
Barcelona 3.967.950   3.990.000
Girona 504.100   510.000
Lleida 320.250   325.000
Lleida (versió aranesa) 7.550   8.000
Tarragona 545.400   554.000
Sobres 5.213.750   4.610.000
Manual d'instruccions per als
membres de les meses
128.950   126.000
Sol·licituds acceptades* 
  Parlament de Catalunya 2017 Parlament de Catalunya 2015
  Des de l'Estat Des de l'exterior (temporalment a l'estranger)

Residents absents a l'estranger

(residents a l'estranger)

Des de l'Estat Des de l'exterior (temporalment a l'estranger)

Residents absents a l'estranger

(residents a l'estranger)

Sol·licituds acceptades*

78.876 2.663  39.521 107.421  1.841   21.771
Barcelona 49.619 2.029 29.886 77.349   1.410 16.402 
Girona 9.912 251 3.421 10.315  186  1.967
Lleida 7.912 184 2.772 9.281  106  1.676
Tarragona 11.433 199 3.442 10.476  139  1.726

*2017 dades definitives (27/12/2017)