• Imprimeix

Calendari de les formacions polítiques

Cos de l'article

ACTIVITAT (*) ARTICLES DATES
Designació per partits, federacions i coalicions, davant JEC, de representants generals 168.1 29 octubre - 5 de novembre
Designació per representants generals, davant JEC, representants candidatures en la circumscripció electoral 168.2 29 octubre - 5 de novembre
Comunicació de JEC a JEP dels noms dels representants de les candidatures en la seva circumscripció 168.3 29 octubre - 5 de novembre
Acceptació de la designació per representants candidatures davant JEP 168.4 29 octubre - 17 de novembre
Designació per promotors d'agrupacions d'electors de representants de les seves candidatures i acceptació d'aquesta designació 168.5 12 de novembre - 17 de novembre
Nomenament d'interventors pels representants de candidatures i lliurament per JEZ dels talonaris 3 i 4 a meses electorals 78.1 i 78.2 29 d'octubre -18 de desembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

ACTIVITAT (*) ARTICLES DATES
Comunicació a JEP constitució de coalició electoral 44.2 29 d'octubre - 7 de novembre
Presentació de candidatures davant jep 45 12 de novembre -17 de novembre
Publicació candidatures presentades al DOGC 47.1 19 de novembre
Comunicació de JEP a representants de les candidatures de les irregularitats en la seva presentació 47.2 21 de novembre
Termini per corregir irregularitats apreciades en candidatures presentades 47.2 22 de novembre - 23 de novembre
Proclamació de candidatures per JEP 47.3 24 de novembre
Publicació al DOGC candidatures proclamades 47.5 25 de novembre
Presentació recurs davant l'òrgan contenciós administratiu competent per candidatures excloses 49.1 i 2 26 de novembre - 27 de novembre
Resolució judicial sobre recurs presentat 49.3 27 de novembre - 29 de novembre
Sol·licitud del procediment d'empara davant Tribunal Constitucional 49.4 27 de novembre - 1 de desembre
Resolució Tribunal Constitucional sobre sol·licitud d'empara 49.4 28 de novembre - 4 de desembre

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

ACTIVITAT (*) ARTICLES DATES
Designació davant JEC d'administradors generals per representants generals 174.1 29 d'octubre - 7 de novembre
Nomenament pels representants generals, davant JEP, d'administradors de candidatures 174.2 12 de novembre - 17 de novembre
Comunicació per administrador general i de candidatures, a JEC i JEP respectivament, número de compte corrent obert 124.1 i 124.2 29 d'octubre - 20 de novembre
Disposició saldo comptes 125.3 29 d'octubre - 21 de març
Sol·licitud bestreta despeses electorals 127.bis.2 18 de novembre - 20 de novembre
Concessió fins a 30% bestreta despeses electorals 127.bis.4 26 de novembre - 21 de desembre
Presentació de la comptabilitat 133.1 31 de març - 25 d'abril
Abonament 90% subvenció 133.4 31 de març - 25 de maig
Pronunciament dels òrgans competents 134.2 22 de desembre - 9 de juliol

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).