• Imprimeix

Administració electoral

Té la finalitat de garantir la transparència i objectivitat del procés electoral, i el principi d’igualtat. La integren la Junta Electoral Central, les juntes electorals de les comunitats autònomes, si s’escau, les juntes electorals provincials, les juntes electorals de zona i les meses electorals. 

Té la finalitat de garantir la transparència i objectivitat del procés electoral, i el principi d’igualtat. La integren la Junta Electoral Central, les juntes electorals de les comunitats autònomes, si s’escau, les juntes electorals provincials, les juntes electorals de zona i les meses electorals.

Data d'actualització:  28.07.2015