• Imprimeix

Vot dels electors residents absents a l'estranger (CERA)

Si residiu de manera permanent a l’estranger, podeu votar des del vostre lloc de residència a l’estranger.

Per fer-ho, cal que estigueu: 

 • inscrit/a en el cens electoral de residents absents a l’estranger (CERA) i
 • adscrit/a en algun municipi de Catalunya.

 

Per figurar en el CERA heu d'emplenar un formulari de sol·licitud d'inscripció disponible a les oficines consulars.

Les persones majors d'edat donades d'alta en el Registre de matrícula consular (RMC) com a residents absents formen part automàticament del CERA.

Sí. Les llistes electorals del cens vigent s’exposaran en els consolats entre el 3 i 10 de novembre (ambdós inclosos).

És convenient fer aquesta consulta no només per comprovar si hi figureu inscrit, sinó també per verificar que les vostres dades són correctes i, en cas que no ho siguin, sol·licitar-ne la modificació no més tard del 10 de novembre, per tal que es tramiti a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent.

Es recomana especialment la consulta del CERA als col·lectius següents: 

 • Persones que s’han traslladat recentment a l’estranger o han canviat de domicili.
 • Persones que han fet 18 anys recentment.

 

Entre el 28 d’octubre i el 22 de novembre, els electors inscrits en el cens d’electors absents a l’estranger (CERA) han de formular la sol·licitud de vot que anirà adreçada a la delegació provincial corresponent de l’Oficina del Cens Electoral.

L’enviament de la sol·licitud es pot fer per Internet, correu postal o fax.

En el cas que opteu per l’enviament de la documentació per Internet heu d’accedir al tràmit “Sol·licitud de vot CERA”, publicat a la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), https://sede.ine.gob.es/Solicitud_voto_CERA mitjançant: 

 • Certificat electrònic reconegut: en aquest cas, heu d’acreditar la vostra identitat mitjançant el certificat electrònic reconegut, associat al vostre DNI.
 • Clau de tramitació telemàtica (CTT): trobareu aquesta clau en les instruccions d’emplenament i d’enviament incloses en la documentació que us remetrà l’Oficina del Cens Electoral. Heu de seguir les instruccions que es presenten i adjuntar el fitxer de la imatge d’un dels documents següents:

- DNI espanyol.

- Passaport expedit per les autoritats espanyoles.

- Certificat de nacionalitat espanyola (us l’expedirà gratuïtament l’ambaixada o el consolat en què estigueu inscrits).

- Certificat d’inscripció en el Registre de matrícula consular (us l’expedirà gratuïtament l’ambaixada o el consolat en què estigueu inscrits).

 

En el cas que opteu per formular la sol·licitud de vot per correu postal o fax heu de seguir els passos següents: 

 • Emplenar i signar l’imprès de sol·licitud de vot que us trametrà l’Oficina del Cens Electoral. També el trobareu a la vostra ambaixada o consolat, exteriores.gob.es o www.ine.es. És important que no oblideu signar-lo.
 • Acompanyar l’imprès de sol·licitud d’un dels documents següents:

- Fotocòpia del DNI espanyol.

- Fotocòpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles.

- Certificat de nacionalitat espanyola (us l’expedirà gratuïtament l’ambaixada o el consolat en què estigueu inscrits).

- Certificat d’inscripció en el Registre de matrícula consular (us l’expedirà gratuïtament l’ambaixada o el consolat en què estigueu inscrits).

 • Trametre aquesta documentació al més aviat possible i, en tot cas, abans del dia 22 de novembre, a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral de la província on estigueu inscrit a l’Estat espanyol.

La delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral us tramet per correu no més tard del 9 de desembre (a aquest termini s’ha de sumar el temps que trigui a arribar la documentació a l’adreça a l’estranger) la documentació següent: 

 • Un full informatiu.
 • Una papereta de cadascuna de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions i un sobre de votació en què s’introduirà la papereta corresponent.
 • Dos certificats d’inscripció en el cens electoral.
 • Un sobre en el qual figurarà l’adreça de la junta electoral provincial corresponent.
 • Un sobre amb l’adreça de l’ambaixada o consolat.
 • L’imprès de sol·licitud de devolució de les despeses d’enviament del vot per correu.

 

Un cop hàgiu rebut la documentació, heu d’escollir la papereta de la candidatura, introduir-la en el sobre de votació i tancar-lo. En el cas que vulgueu votar en blanc, no heu d’introduir la papereta dins del sobre de votació. 

A continuació, heu d’introduir en el sobre adreçat a la junta electoral provincial el sobre de votació, juntament amb un dels exemplars del certificat d’inscripció en el cens electoral i una fotocòpia del passaport o del DNI (o bé el certificat de nacionalitat o el certificat d’inscripció en el Registre de matrícula consular, expedits pel consolat espanyol en el país de residència).

 A partir d’aquí podeu optar per: 

 • Votar per correu: introduint el sobre tancat adreçat a la junta electoral provincial en el sobre adreçat al consolat (oficina consular de carrera o secció consular de la missió diplomàtica) el qual, a més a més, inclourà el segon certificat d’inscripció en el cens i, si ho voleu, l’imprès emplenat per a la devolució de despeses d’enviament. Un cop el tanqueu, heu d’enviar aquest sobre a l’oficina consular de carrera o secció consular de la missió diplomàtica on estigueu adscrit, per correu certificat, no més tard del 16 de desembre (El termini s’amplia fins al 20 de desembre). 
 • Votar en urna: dipositant el vot, personalment, en una urna habilitada en dependències consulars entre el 17 i 19 de desembre (ambdós inclosos) (El termini s’amplia fins al 21 de desembre a les 20.00 hores, hora peninsular). En aquest cas, heu d’introduir el sobre de votació juntament amb un dels exemplars del certificat d’inscripció en el cens electoral i una fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles (o bé el certificat de nacionalitat o certificat d’inscripció en el Registre de matrícula consular expedit pel consolat espanyol en el país de residència) en el sobre adreçat a la junta electoral provincial.

Lliurar personalment aquest sobre a l’oficina o secció consular en què estigueu inscrit, amb l’acreditació prèvia de la vostra identitat davant el funcionari/ària consular, mitjançant el passaport, el DNI o el certificat de nacionalitat o d’inscripció en el Registre de matrícula consular, expedit pel consolat espanyol en el país de residència, amb l’exhibició prèvia i el lliurament de l’altre certificat d’inscripció en el CERA.

Dipositar en una urna el sobre adreçat a la junta electoral provincial un cop que el funcionari/ària consular estampi el segell de l’oficina consular en el sobre i hi faci constar la data de dipòsit.

 

Sí. Si esteu inscrits en el cens d’electors residents absents a l’estranger (CERA) i durant la convocatòria del procés electoral sou temporalment a Catalunya, podeu sol·licitar el vot per correu a partir del 28 d’octubre i fins a l’11 de desembre, ambdós inclosos, sense que això suposi la vostra baixa en el CERA. 

Per sol·licitar el vot per correu, heu d’emplenar la sol·licitud, disponible en qualsevol oficina de Correus, indicant expressament la vostra inscripció en el cens de residents absents a l’estranger, signar-la i l’adreçar-la a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent. Heu d’indicar una adreça a l’Estat espanyol on voleu rebre la documentació. 

Si ja s’hagués enviat la documentació d’inscripció, perquè ja l’havíeu sol·licitat des de l’estranger, rebreu un certificat d’inscripció amb la marca “duplicat”. 

Un cop hagueu rebut la documentació electoral a la direcció que hagueu assenyalat en la sol·licitud, heu d’enviar el vostre vot per correu certificat no més tard del 17 de desembre. 

Heu de tenir present que no podeu votar personalment en la mesa electoral.