• Imprimeix

Vot presencial (en mesa)

L’Oficina del Cens Electoral envia a tots els electors una targeta censal en què figuren les dades actualitzades de la seva inscripció en el cens electoral, la secció en la qual està censat, la mesa on li correspon votar i l’adreça del col·legi electoral.

No obstant això, la consulta del col·legi electoral també la podeu fer:

Presencialment:

  • En el vostre ajuntament
  • En les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral

Per telèfon:

  • Trucant al telèfon 901 101 900 de l’Oficina del Cens Electoral

Per Internet:

La votació s’inicia a les 9.00 hores del dia 21 de desembre i continua sense interrupció fins a les 20.00 hores del mateix dia, tot i que si en aquest moment queda algun elector/a dintre del local o en l’accés al local, se li permetrà votar.

En cas que hi hagi hagut alguna interrupció, l’hora d’acabament s’allargarà tant com hagi durat la interrupció (però no pot ser superior a una hora).

Davant la mesa electoral, us podeu identificar mitjançant: 

  • Document nacional d’identitat (DNI).
  • Passaport (amb fotografia).
  • Permís de conduir (amb fotografia).

No importa que aquests documents estiguin caducats, però han de ser els originals; en cap cas se n’acceptarà una fotocòpia.

No, en cap cas i sota cap concepte. El vot és personal i no es pot exercir per delegació.

No obstant això, els electors que no saben llegir o que, per alguna discapacitat, es troben impedits per escollir una papereta o per col·locar-la dins el sobre i lliurar-la al president/a de la mesa, poden anar acompanyats d’una persona de la seva confiança que els ajudi en el procés de votació, des de l’elecció de la papereta fins al lliurament d’aquesta papereta al president/a de la mesa.