En què consisteix ser representant de l'Administració en les eleccions al Parlament de Catalunya i què he de fer per ser-ho?  

 

 

Els representants de l'Administració s’encarreguen de transmetre al Centre de Recollida d’Informació (CRI) les dades de totes les fases del dia 21 de desembre: obertura, comunicació de les dades dels membres de les meses electorals, primer i segon avanç de participació i escrutini.

Per exercir com a representant de l’Administració, us heu d’adreçar a l’ajuntament de la localitat on estigueu empadronats i sol·licitar-ne la inscripció. Cada ajuntament gestiona el seu procés de selecció de representants de l’Administració, excepte Barcelona ciutat.