Er escrutinh se hè un còp finalizada era votacion dera manèra següenta:

Eth president/a a d’extrèir, un per un, es envolòpes dera urna e liéger en votz nauta era denominacion dera candidatura votada. Ath delà, eth president/a deu mostrar cada bulletin liejut as membres, interventors e empoderadi. 

Un còp finalizat eth recompde, se contraste eth totau d'envolòpes damb eth totau de votants anotadi ena lista numerotada de votants. 

En cas de possibles dobtes e/o protèstes que i pogue auer, aguestes se deuen resòlver per majoritat. 

Se non i a cap dobte ne protèsta, eth president/a a d’anonciar en votz nauta eth resultat, en tot especificar eth nombre d’electors recensadi, eth de certificacions recensaus aportades, eth nombre de vòtes nulli, eth de vòtes en blanc e eth de vòtes obtengudi entà cada candidatura. 

Posterioraments, eth burèu deu hèr publics es resultats per mejan der acte d’escrutinh e penjar-ne ua còpia ena pòrta deth collègi electorau.

Òc. Er escrutinh ei public. Quinsevolhe persona, sigue o non votant, pòt presenciar er escrutinh des vòtes de quinsevolhe burèu.

Totun, eth president/a ordenarà era immediata expulsion des persones que ne perturben o dificulten eth debanament der escrutinh.

Solament es notaris, en exercici des sues foncions, es candidats e es representants des candidatures, s'an dobtes a propòs deth contengut d’un bulletin liejut peth president/a deth burèu en escrutinh, pòden demanar-lo entà examinar-lo. 

Es membres deth burèu e es interventors non necessiten sollicitar aguest examèn, pr'amor qu'eth president/a a d’ensenhar-les cada bulletin dempús de lieger-lo.

Quinsevolhe elector qu'obsèrve bèra irregularitat pòt manifestà'c en concludir er escrutinh e era sua protèsta o reclamacion se deu hèr a constar en acte dera session.

Es bulletins extrèti des urnes se deuen destruïr, en preséncia des participants, immediataments dempús de finalizar er escrutinh, damb excepcion des bulletins que non agen estat declaradi valables e des qu'auràn estat objècte de bèra reclamacion. 

Aguesti bulletins se conserven damb er acte dera session, entà futures reclamacions e recorsi.

Se considère vòte en blanc:

• Era envolòpa que non contengue bulletin e
• eth vòte emetut en favor d’ua candidatura legauments retirada.

Es vòtes en blanc non son consideradi entath despartiment de sètis, mès òc que hèn part des vòtes valables, e per açò influïssen en percentatge de vòtes obtengudi per cada candidatura.

Se considèren vòtes nulli:

• aqueri emetudi laguens d'ua envolòpa o damb bulletin de vòte diferent der oficiau, 
• aqueri bulletins de vòte introdusidi laguens dera urna sense envolòpa,
• aquera envolòpa que contengue mès d’un bulletin de vòte de diferentes candidatures (s'era envolòpa conten diuèrsi bulletins dera madeisha candidatura, eth vòte ei valable, mès compde coma un de solet),
• aqueri bulletins de vòte a on s’age modificat, apondut o raiat eth nòm des candidats o se n’age alterat er orde de collocacion,
• aqueris bulletin a on s’age introdusit quinsevolhe legenda o expression, o s’age produsit ua auta alteracion de caractèr volontari o intencionat. 

Maugrat açò, seràn computadi coma valables es vòtes exprimidi en bulletins que contenguen ua senhau, ua crotz o ua aspa ath costat de bèth un des candidats, ena mesure que non agen transcendéncia o entitat sufisenta entà considerar que s’age alterat era configuracion deth bulletin o s’age manifestat refús per bèth un des candidats o pera sua formacion politica.

Es vòtes nulli son vòtes non valables e aguesti non an cap influéncia en despartiment de sètis; solament son ua donada mès que hè part des resultats electoraus. Non computen ar efècte d’establir eth resultat electorau.

 

Eth vòte nul ei un vòte non valable, ei a díder, que non compute ar efècte d'establir eth resultat electorau. Per contra, eth vòte en blanc ei un vòte valable, çò que li autrege valor ara ora de determinar era barrèra electorau. 

Era lei establís qu'ara ora d'atribuïr sètis non se tien en compde es candidatures que non agen obtengut eth 3% des vòtes valables exprimidi ena circonscripcion, çò que vò díder qu'es vòtes en blanc se tien en compde ara ora de determinar quin ei eth nombre de vòtes que supère aguest 3%.

Son “vòtes valables” era soma des vòtes en favor de candidatures que non agen estat anullades per bèth defècte e des “vòtes en blanc”. 

Es “vòtes nulli” non se compden coma vòtes valables”.

Vòtes valables = vòtes en blanc + vòtes a candidatures / Vòtes totaus = vòtes valables + vòtes nulli.

 

Era abstencion ei era soma d’electors inscriti en recensament electorau que non exercissen eth sòn dret de vòte laguens d'ues eleccions.

Er escrutinh oficiau començarà eth 24 de deseme enes conselhs electoraus provinciaus e non pòt passar deth 27 de deseme. 

Er escrutinh de cada circonscripcion ei un acte unic e a caractèr public.