Eth burèu de vòte ei er organisme deuant deth quau s’emet eth vòte. Eth burèu contròtle eth desvolopament dera votacion e amie a tèrme eth recompde e er escrutinh provisòri. 

Un burèu de vòte ei format per un president/a e dus membres.

 

Era formacion des burèus ei competéncia des ajuntaments, jos era supervision des conselhs electoraus de zòna. 

Es membres des burèus de vòte e es sòns suplenti se designen per tiratge ath sòrt public entre totes es persones includides ena lista d’electors deth burèu corresponent que sàpien liéger e escríuer e qu'agen mès de 18 ans e mens de 70.

Aguest tiratge ath sòrt public se harà entre eth 22 e eth 26 de noveme.

 

Es persones designades tà constituïr un burèu arreceberàn era notificacion dera sua designacion entre es dies 22 e 29 de noveme. S'aguesta notificacion se produsís mès tard, eth retard non serà causa invalidanta dera designacion. 

Amassa damb era notificacion, es persones designades arreceberàn un manuau d’instruccions.

Es persones qu'agissen coma membres de burèus de vòte an dret a:

  • Percéber ua indemnitat.
  • Un permís retribuït pendent eth dia dera votacion, s'ei obrant, e ua reduccion de cinc ores dera jornada de trabalh londeman des eleccions.
  • Era proteccion peth sistèma dera Seguretat Sociau deuant es contingéncies e situacions que poguen derivar-se dera sua participacion enes eleccions.

 

Òc. Er incompliment deth cargue se considère delicte electorau e pòt èster punit, d’acòrd damb era lei, damb pena de preson de tres mesi a un an o multa de sies a vint-e-quate mesi.

Es causes legaus qu'empedissen era acceptacion deth cargue de membre o de president/a d’un burèu de vòte (titular o suplent) son es següentes:

• Es causes d’inelegibilitat establides en article 6.1 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau (LOREG). 

• Eth hèt d'èster candidat/a enes eleccions. 

Ath delà, es persones designades poderatz allegar autes causes, justificades documentauments, qu'eth conselh avalorarà abans de resòlver es allegacions laguens d'un tèrme de cinc dies

Informacion restacada

Es persones que ajatz estat designades membres d’un burèu de vòte disposatz deth tèrme de sèt dies dempús dera notificacion dera designacion entà allegar deuant eth conselh electorau de zòna que vos correspon d’acòrd damb eth municipi de residéncia.

Es causes que vos empedisquen èster membre deth burèu deuen èster justificades e documentades.

 

Es conselhs electoraus de zòna deuen resòlver es allegacions laguens deth tèrme de cinc dies (en periòde comprenut entre eth 22 de noveme e eth 6 de deseme) e comunicà'c ara persona interessada. 

Un còp resolvudes es allegacions, se pòden produsir dues situacions:

•  Arrefusament dera desencusa allegada: eth conselh electorau de zòna notificarà definitiuaments eth nomentament ath membre de burèu designat. 

•  Admission dera desencusa allegada: se desencusarà era persona deth cargue, se li notificarà e se designarà un aute membre de burèu, a qui s’emeterà era notificacion corresponenta. 

Contra es decisions des conselhs electoraus de zòna non se pòt recórrer.

  • S'un còp transcorrut eth tèrme entà presentar desencuses, non podetz presentar-vos entà exercir eth vòste cargue, vos cau comunicar aguesta impossibilitat ath conselh electorau de zòna, aumens 72 ores abans deth dia des eleccions, e hèr apòrt des justificacions que siguen de besonh. S'era empacha se produsís dempús d’aguest tèrme, er avís ath conselh se deu hèr de manèra immediata e, en tot cas, abans dera ora de constitucion deth burèu.

    • S'eth madeish dia des eleccions non podetz assistir ath collègi electorau tàs 8.00 ores per ua causa justificada, auetz d’avertir tanlèu coma sigue possible ath conselh electorau de zòna corresponent. 

Se non i a causa justificada, eth hèt de non presentar-vos ei punit pera lei damb pena de preson de tres mesi a un an o multa de sies a vint-e-quate mesi.

 

Òc. Es persones que non gauditz de pòsa setmanau eth dia des eleccions e acreditatz era condicion de membres de burèu de vòte o de verificadors, auetz dret a gaudir d’un permís retribuït corresponent ara jornada complèta d’aguest dia e ara reduccion des cinc prumères ores dera jornada obrant posteriora, tanben damb dret a retribucion. 

Aguesti permisi, de caractèr non recuperable, vos seràn retribuïdi pera entrepresa un còp justificat er exercici coma membre de burèu o interventor/a. 

 

Eth burèu electorau se constituís tàs 8.00 ores deth dia dera votacion.

Eth president/a, es dos membres e es suplenti respectius s'amassen, en collègi electorau corresponent a cada burèu, entà constituïr eth burèu de vòte.

Cada titular deth burèu a dus suplenti. Tant es titulars com es suplenti se deuen presentar en locau electorau tàs 8.00 ores deth dia 21 de deseme.

Se se presenten toti es titulars, es burèus se constituïssen damb es titulars.

Se bèth titular non se presente, aucuparà eth sòn lòc eth prumèr suplent e, s'aguest tanpòc se presente, ac harà eth dusau suplent.

En cas deth cargue de president/a, se non se presente era persona designada coma titulara, ne tanpòc cap des sòns suplenti, aucuparà eth lòc eth prumèr membre titular, o eth dusau, s'eth prumèr tanpòc non i a anat.

Non se pòt constituïr eth burèu sense era preséncia d’un president/a e dus membres.

En cas qu'eth burèu non se pogue constituïr, es membres deth burèu presenti, es suplenti que i agen anat o, se non i a cap membre deth burèu, era autoritat governatiua, deuen d'establir e de soscríuer ua declaracion des hèts succedidi e enviar-la per corrièr certificat ath conselh de zòna, ath quau deuen comunicar tanben aguestes circonstàncies telegraficaments o telefonicaments.

Eth conselh designe, en aguest cas, liuraments, es persones que deuen constituïr eth burèu de vòte e, quitament, pòt ordenar que ne hèsquen part bèri uns des electors que siguen presenti en locau.

Se non se pòt constituïr eth burèu abans des 10.00 ores, es membres presenti, es suplenti que i agen anat o era autoritat governatiua ac deuen comunicar ath conselh electorau de zòna corresponenta, eth quau convocarà eth burèu entà ua naua votacion, era quau a d'auer lòc laguens des dus dies següenti.

Un còp constituït eth burèu, es suplenti que non agen estat nomentadi finauments membres deth burèu electorau pòden abandonar eth collègi electorau e demoren exempti des sues obligacions.

Cada burèu de vòte deu disposar aumens des elements següenti:

•  Ua urna, degudaments barrada e sagerada. 
•  Ua cabina de votacion, plaçada ena madeisha sala a on se desvolòpe era votacion.
•  Un nombre sufisent d'envolòpes e de bulletins de vòte de totes es candidatures que se presenten enes eleccions.

Se manque quinsevolhe des elements de besonh entara votacion ena ora indicada entara constitucion deth burèu, eth president/a ac deu comunicar immediataments per telefòn ath conselh electorau de zòna (CEZ), que s’encargarà de provedir-lo.

 

Òc, cada viatge que i rèsten aumens dus membres deth burèu.

 

Era votacion demore interrompuda enquia qu'eth membre absent se reïncorpòre. En aguest cas, ath delà, eth conselh electorau de zòna deu préner es mesures de besonh entath debanament corrècte dera votacion.

 

Se s’a redigit er acte de constitucion deth burèu, non poderatz préner possession coma membre deth burèu, pr'amor qu'auratz estat substituït per ua persona suplenta.

Era votacion deu contunhar damb era rèsta de membres deth burèu.

Seratz substituït peth membre prumèr. S'eth membre dusau non i e d’acòrd, eth vòste vòte de qualitat coma president/a deth burèu vos permet préner aguesta decision.

Ath delà deth president/a e des dus membres, pòden assistir as actes deth burèu e participar enes sues deliberacions es interventors.