El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per votar i no estan privats, definitivament o temporalment, del dret de sufragi.

El cens electoral per aquestes eleccions està integrat pel:

 • Cens d’electors residents a Catalunya (CER).
 • Cens de residents absents que viuen a l’estranger, inscrits en municipis de Catalunya (CERA).

L'Oficina del Cens Electoral, adscrita a l’Institut Nacional d’Estadística (INE), és l’òrgan encarregat de la formació del cens electoral, amb la col·laboració dels ajuntaments i dels consolats.

Així mateix, els encarregats del Registre Civil i del Registre de Penats i Rebels han de comunicar qualsevol circumstància que pugui afectar la inscripció en el cens electoral.

Podeu consultar la vostra inscripció durant el període d'exposició i rectificació del cens en període electoral, entre els dies 3 i 10 de novembre, en els llocs següents: 

 • Delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral de la vostra província.
 • Ajuntaments i consolats.
 • Seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística (https://sede.ine.gob.es). En aquest cas, la consulta exigeix un certificat electrònic publicat per la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

També podeu consultar les dades trucant al telèfon 901 101 900 de l’Oficina del Cens Electoral.

Els electors que hàgiu canviat de domicili o voteu per primera vegada heu de comprovar, especialment, si les vostres dades són correctes.

Adreces i telèfons de les oficines del cens electoral

 • Barcelona

Via Laietana, 8, entresol

8003 Barcelona 

Telèfon 1: 901 101 900

Telèfon 2: 932 957 418

Telèfon 3: 932 957 422

Fax 1: 933 101 923

Fax 2: 932 957 403

 • Girona

Cap de Creus, 4-6, baixos

17005 Girona 

Telèfon 1: 972 200 099

Fax 1: 972 227 306

Fax 2: 972 219 000

 • Lleida

Bonaire, 47-49

25004 Lleida 

Telèfon 1: 973 238 224

Telèfon 2: 973 230 171

Fax 1: 973 236 489

 • Tarragona

Pare Agustí Altisent, 1

43005 Tarragona 

Telèfon 1: 977 248 085

Telèfon 2: 977 249 662

Fax 1: 977 213 340

Fax 2: 977 227 609 

Sí. La inscripció en el cens electoral és obligatòria per exercir el dret de vot.

 

Sí. A començament d’any s’inscriuen en el cens tots els residents que faran 18 anys entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any en curs, amb l’anotació de “menor”.

Aquests “menors” inscrits en el cens podran votar si el 21 de desembre han complert els 18 anys, o si els fan el mateix dia 21.

 

El cens que s’utilitzarà serà el cens tancat el dia 1 d’agost de 2017.

Si les vostres dades no són correctes, podeu presentar una sol·licitud de rectificació o reclamació, entre el 3 i 10 de novembre, davant l’ajuntament, consolat o delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral.

La reclamació només serà tinguda en compte si es refereix a algun dels aspectes següents:

 • La rectificació d’errors en les dades personals.
 • Els canvis de domicili dins d’una mateixa circumscripció.
 • La no inclusió de la persona reclamant en cap secció del cens de la circumscripció malgrat tenir-hi dret.

 No seran tingudes en compte: 

 • Les reclamacions referents a un canvi de residència d’una circumscripció a una altra realitzat despés del 28 de juliol de 2017, data de tancament del cens electoral. 

Si la reclamació es presenta a: 

 • l’ajuntament, és necessari mostrar el document nacional d’identitat, el passaport o el permís de conduir (cal aportar-ne una fotocòpia), o bé
 • a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral, en aquest cas és necessari mostrar el document nacional d’identitat, el passaport o el permís de conduir (cal aportar-ne una fotocòpia) i un certificat d’empadronament.

Les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral resoldran les reclamacions no més tard del 13 de novembre i n’ordenaran l’exposició al públic el 14 de novembre. A més, també notificaran la resolució adoptada a cadascun dels reclamants, als ajuntaments corresponents i als consolats.

La targeta censal és un document, tramès per l’Oficina del Cens Electoral, que conté les dades actualitzades de la inscripció en el cens electoral i de la secció i la mesa en la qual us correspon votar.

Té un caràcter merament informatiu i no serveix per identificar-vos en el moment de votar.

 

Les certificacions censals específiques, les expedeixen, exclusivament, les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral.

Poden ser de dos tipus: 

 • Certificació censal específica d’alta. Constitueix la prova que la persona que el presenta acredita que està inscrita en el cens encara que no figuri en les llistes. 
 • Certificació censal específica de correcció d’errades. La persona sí que apareix en les llistes, però hi ha algun error en les seves dades (nom, cognom, etc.). 

Les certificacions censals específiques s’han de presentar en el moment de votar.

El canvi de domicili s'ha de comunicar a l'ajuntament corresponent.

Si és dins del mateix municipi, pot determinar un canvi de secció o de la mesa on s’ha d’exercir el dret de vot.

Els canvis comunicats desprès del 28 de juliol de 2017 (data de tancament del cens electoral), no apareixen recollits en el cens i no poden ser tinguts en compte; en canvi, sí que es recullen els canvis comunicats anteriorment.