• Imprimeix

Vot dels electors que es troben temporalment a l'estranger (ERTA)

Si us trobeu temporalment a l’estranger durant el procés electoral, disposeu de l’opció de votar des de l’estranger, sempre que ho hagueu sol·licitat prèviament. 

Per tal de formular la sol·licitud, cal que estigueu inscrit en el Registre de matrícula consular com a no resident, cosa que es pot fer en el mateix moment que empleneu, personalment, la sol·licitud en les oficines consulars o en les seccions consulars de les ambaixades. 

Un cop estigueu inscrits, heu de sol·licitar la documentació per exercir el dret de vot des de l’estranger. El termini per presentar la sol·licitud comença el 28 d’octubre i finalitza el 22 de novembre. 

Podeu trobar aquesta sol·licitud a: 

 • Les oficines consulars o a les seccions consulars de les ambaixades (imprès específic).
 • El web maec.es
 • El web Parlament2017.cat

Un cop lliureu, personalment, la sol·licitud formalitzada, heu de presentar el vostre DNI o passaport espanyol. 

Les oficines consulars o les seccions consulars de les ambaixades remetran la vostra sol·licitud, de manera immediata, a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent.

La delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral us trametrà, per correu certificat i urgent, entre el 25 de novembre i el 9 de desembre la documentació electoral per votar a l’adreça a l’estranger indicada en la vostra sol·licitud.

La documentació que rebreu de l’Oficina del Cens Electoral inclourà: 

 • El certificat d’inscripció en el cens electoral.
 • Una papereta de cadascuna de les candidatures que es presenten a les eleccions convocades.
 • El sobre de votació.
 • El sobre adreçat al president/a de la mesa electoral que correspongui.
 • Un full explicatiu.

Una vegada rebuda la documentació, heu d’introduir la papereta de la candidatura que heu escollit dintre del sobre de votació. En el cas que opteu per l’opció de vot en blanc, no heu d’introduir cap papereta dins del sobre de votació. 

A continuació, introduïu en el sobre adreçat al president/a de la mesa electoral que us correspon: 

 • El sobre de votació.
 • El certificat d’inscripció en el cens electoral.
 • L’imprès formalitzat per a la devolució de les despeses d’enviament, si ho voleu.

Posteriorment, heu d’enviar-lo amb caràcter certificat, a la mesa electoral corresponent, no més tard del 17 de desembre. 

És indispensable que en el sobre adreçat a la mesa electoral estigui ben visible el mata-segells o la inscripció oficial d’una oficina de Correus de l’estat corresponent, amb la data que certifiqui que s’ha remès en el termini previst, perquè el vot sigui considerat com a vàlid.