• Inici
  • Administracion electorau

Administracion electorau

Era Administracion Electorau velhe pera transparéncia e era objectivitat deth procès electorau, atau com per garantir eth principi d’egaletat. Ei formada pes juntes electoraus (centrau, provinciau e de zòna) e es meses electoraus.

Juntes electoraus

Era Junta Electorau Centrau (JEC) ei l’unica de caractèr permanent e ei integrada per 8 vocaus, magistrats o magistrades dera Cort suprèma e 5 vocaus catedratics o catedratiques en actiu de Dret o Sciéncies Politiques e Sociologia.

Es Juntes Electoraus Provinciaus (JEP) an era sedença enes caps-lòcs des circonscripcions electoraus e son integrades per 3 vocaus, magistrats e magistrades de l’Audiéncia Provinciau corresponenta, e 2 vocaus nomentades pera JEC entre catedratics, catedratiques, professors e professores de Dret o Sciéncies Politiques e Sociologia o juristes d'arreconeishut prestigi residents ena província.

Es Juntes Electoraus de Zòna (JEZ) an era sedença enes municipis cap des partits judiciaus e son integradi per 3 vocaus, jutges e jutgesses de prumèra instància o instruccion, e 2 vocaus a designacion dera JEP, entre licenciadi e licenciades eth Dret o Sciéncies Politiques e Sociologia, residentes en partit judiciau.

Meses electoraus

Era mesa electorau ei eth lòc a on s’emet eth vòt, se contròtle eth desvolopament dera votacion e s’amie a tèrme eth recompde e er escrutinh provisionau.

Ei formada per tres ciutadans, un president o presidenta e dus vocaus, màgers d’edat e menors de setanta ans, e que sàpien liéger e escríuer. Se triguen per sorteg entre es persones censades ena mesa.

Es meses electoraus se constituïssen eth dia des eleccions, tàs 8.00 ores deth maitin. Eth president o presidenta, es dus vocaus e es suplents respectius s’amassen en collègi electorau corresponent entà constituïr era mesa electorau

Data d'actualització:  23.11.2020