Representants generaus e administradors/es generaus

Representants generaus

Es representants generaus son es persones designades pes partits politics, federacions e coalicions que concurrissen as eleccions entà que les representen deuant dera Administracion Electorau.

Entre eth 23 de deseme e 30 de deseme de 2020, es formacions politiques hèn era designacion per escrit deuant dera Junta Electorau Centrau. Era designacion a d’anar acompanhada dera acceptacion dera persona designada.

Entre eth 23 de deseme de 2020 e eth 1 de gèr de 2021, es representants generaus nomenen eth representant des candidatures ena circonscripcion electorau deuant dera Junta Electorau Central. I a d’auer un Representant de candidatura en cada ua des circonscripcions electoraus a on era formacion politica presente candidatures.

Es representants des candidatures s’an de personar deuant dera Junta Electorau Provinciau entà acceptar eth cargue abans dera presentacion dera candidatura. Es citacions, es notificacions e es esrits adreçadi pera Administracion Electorau as candidats s’envien enath domicili deth representant.

En cas des agropacions d’electors, es promotors designen es representants des candidatures en madeish moment que presenten era candidatura deuant dera Junta Electorau Provinciau.

Administradors generaus

Es formacions politiques que presenten candidatura en mès d’un terçon an de designar, a mès, un administrador generau.

Entre el 23 de deseme de 2020 i l'1 de gèr de 2021, es representants generaus des partits politics, federacions e coalicions designen per escrit, deuant dera Junta Electorau Centrau, un administrador generau.

Entre eth 6 de gèr e eth 11 de gèr de 2021, es representants designen per escrit deuant dera Junta Electorau Provinciau es administradors de candidatures. En cas des agropacions d’electors, es promotors designen es administradors de candidatures enes dies que seguissen ar acte de presentacion dera candidatura.

Er administrador generau ei responsable de toti es ingrèssi e despenes electoraus realizadi pes formacions politiques e pes sues candidatures, atau com dera corresponenta comdabilitat.

Es administradors des candidatures son responsables des ingrèssi e despenes e dera compdabilitat dera sua candidatura, e actuen jos era responsabilitat der administrador generau.

Pòt èster designat administrador electorau quinsevolh ciutadan, màger d’edat, en plen us des sòns drets civius e politics. Non pòden pas èster designadi administradors electoraus es condemnats per senténcia, encara que non sigue fèrma, per delictes de rebelion, de terrorisme, contra era Administracion publica o contra es institucions der Estat espa’nhòl quan era senténcia age establit era pena d’inabilitacion entar exercici deth dret de sufragi passiu o era d’inabilitacion absoluta o especiau o de suspension entà ocupacion o cargue public enes terminis que prevé era legislacion penau.

Es representants des candidatures e es representants generaus des partits, federacions o coalicions pòden acumular era condicion d’administrador electorau; contrariament, es candidats non pòden pas èster administradors electoraus.