Calendari des juntes electoraus

ACTIVITAT ART.LOREG DATES
Constitucion iniciau des juntes electoraus provinciaus (JEP) e des juntes electoraus de zòna 14.1  25 deseme
Comunicacion de renóncies e substitucion des vocaus  14.2  25 deseme - 29 deseme
BOP publica era constitucion iniciau de JEP e JEZ 14.3  26 deseme -30 deseme 
Representants des candidatures prepausen nomentament de vocaus non judiciaus 10.1b i 11.1b   18 gèr - 28 gèr 
Nomentament per JE competent des vocaus no judiciau 10.1b i 11.1b   18 gèr - 28 gèr 
Finalizacion mandat JEP e JEZ  15.2 31 mai 

*Constitucion des conselhs electoraus: deth 22 ath 25 de deseme (acòrd 625/2015, de 25 de març)