Membres des meses electoraus

Es meses electoraus formen part dera Administracion electorau e an ua mission fòrça importanta: recuélher es vòts des electors e electores ena jornada electorau e hèr-ne eth recompde un còp acabada era votacion.

Cada mesa electorau ei formada per un president o presidenta e dus vocaus. Se triguen, ath delà, dus suplents entà cada un des cargues.

Si el dia de la votació no has rebut resposta a les excuses presentades, has de presentar-te al teu col·legi electoral a les 8.00.

Opcionalment e de forma volontària, entre eth 9 e eth 12 de hereuèr, es membres titulars dera mesa e es prumèrs suplements podetz hèr-vos ua pròva diagnòstica de COVID-19. Maugrat açò, s'ètz dusau suplent e vos acreditatz degudaments, tanben podetz hèr-vos era pròva.

Es Ajuntaments, jos era supervision des Juntes Electoraus de Zòna (JEZ), escuelhen es membres des meses electoraus e es sòns suplents per sorteg public entre era totalitat des persones includides ena lista d’electors dera mesa corresponenta, que sàpien liéger e escríuer e siguen menors de setanta ans.

Se n’excludissen es electors que hèn 18 ans entre era data deth sorteg e era data de celebracion des eleccions.

Aguest sorteg se hè entre eth dia 16 e eth 20 de gèr 2021 e un còp celebrat se comunique as designadi, que receberàn ua notificacion e un manuau d’instruccions.

Aqueres persones designades coma membres d’ua mesa electorau, ben sigue en qualitat de titolars o de suplents, e qu’agen ua causa justificada, pòden presentar allegacions ara sua designacion.

Dempús dera data dera notificacion, es membres dera mesa dispausen d’un termini de 7 dies naturaus entà presentar aguestes allegacions deuant dera Junta Electorau de Zòna (JEZ) que li correspongue.

Es causes legaus qu’impedissen era acceptacion deth cargue de vocau o president d’ua mesa electorau (titolar o suplent) son es que seguissen:

 • Èster candidat as eleccions.
 • Auer era condicion d’inelegible segons era lei electorau.

Ath delà, es persones designades pòden allegar d’autes causes, justificades documentaument, qu’era JEZ valorarà abans de resòlver es allegacions.

Era JEZ a de resòlver es allegacions en termini de cinc dies e comunicà’c ara persona interessada.

Un còp resolvudes es allegacions pera JEZ, o ben desestimarà eth motiu allegat e notificarà definitivament eth nomenament ara persona designada o ben admeterà era allegacion, s’excusarà era persona deth cargue, se li notificarà e se designarà un aute membre de mesa, a qui s’emeterà era notificacion corresponenta. Contra era decision dera JEZ non se pòt pas recórrer en via administrativa electorau.

S’era persona designada non pòt pas presentar-se tàs 8.00 ores deth dia 14 de hereuèr, per causa justificada, a d’avisar com mès lèu possible ara JEZ corresponenta. Se non i a causa justificada, eth hèt de non acudir ara mesa ei un delicte sancionat damb pena de preson de 3 mesi a 1 an o multa de 6 a 24 mesi.

Es presidents e es vocaus des meses, atau com es suplents que siguen finaument designadi coma membres titolars dera mesa, an dret a:

 • Percéber ua dièta.
 • Èster protegidi peth sistèma dera Seguretat Sociau deuant des contingéncies e situacions que pòden derivar-se dera sua participacion enes eleccions.
 • Disfrutar d’un permís retribusit corresponent ara jornada complèta deth dia dera votacion, en supòsit que non disfruten de repòs setmanau aqueth dia.
 • En tot cas, an dret a ua reduccion dera jornada laborau des cinc prumères ores eth dia immediatament posterior.

Aguesti permisi, de caractèr non recuperable, les seràn retribusits pera empresa un còp justificada era actuacion coma membre de mesa.

Eth justificant s’a de sollicitar ara Junta Electorau de Zòna (JEZ) que les correspongue. Tanben se pòt obtier a trauès der ajuntament corresponent.

Es cargues de president o de vocau de mesa son obligatòris e eth sòn incompliment ei castigat pera lei damb pena de preson de 3 mesi o 1 an o multa de 6 a 24 mesi.

Es persones designades coma membres des meses electoraus, ja siguen titolares o suplentes, son protegides peth sistèma dera Seguretat Sociau.

Son protegides de toti es risques derivadi dera sua condicion de membre dera mesa electorau. Es lesions que poguen patir en compliment dera sua obligacion auràn era consideracion d’accident de trabalh.

Es prestacions a qué an dret son:

 • Era assisténcia sanitària
 • Prestacions recuperadores
 • Prestacions economiques en cas d'incapacitat temporau
 • Invalidesa, mòrt o subervivéncia e servicis sociaus.

En cas de requerir assisténcia sanitària, eth membre dera mesa electorau s'aurà d'identificar coma tau en centre sanitari ath quau acudisque. Tanben aurà de comunicar ara Sosdireccion Generau de Procèssi Electoraus e Democràcia Dirècta (eleccions@gencat.cat), com mès lèu possible, es donades que seguissen:

 • Nòm, cognòms e DNI dera persona afectada.
 • Mesa ena quau ostentaue era condicion de membre.
 • Descripcion des hèts o der accident qu’an motivat era visita ath centre medic.
 • Centre en quau a estat atengut.

En cas que se requerisque ua des prestacions a qué s’a dret, tostemp que non sigue era assisténcia sanitària, s’aurà de comunicar ara Sosdireccion Generau de Procèssi Electoraus e Democràcia Dirècta.

Sosdireccion Generau de Procèssi Electoraus e Democràcia Dirècta

Adreça de corrèu electronic: eleccions@gencat.cat

Data d'actualització:  08.02.2021