Calendari de les juntes electorals

ACTIVITAT ART.LOREG DATES
 Constitució inicial juntes electorals provincials (JEP) i juntes electorals de zona (JEZ) amb vocals judicials* 14.1  25 desembre 
 Comunicació de renúncies i substitució dels vocals  14.2  25 desembre - 29 desembre
BOP publica la composició inicial JEP i JEZ 14.3   26 desembre - 30 desembre
Representants de les candidatures proposen el nomenament de vocals no judicials 10.1b i 11.1b   18 gener - 28 gener
JE competent nomena els vocals no judicials 10.1b i 11.1b   18 gener - 28 gener
Finalització del mandat de les JEP i JEZ  15.2 25 maig 

* Constitució de les juntes electorals: del 22 al 25 de desembre (acord 625/2015, de 25 de març)