Imports segons resultats

Segons els resultats obtinguts per les diferents formacions politiques, les subvencions electorals que s'hauran d'atorgar una vegada complerts els tràmits de l'article 5 del Decret 149/2020, de 22 de desembre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021 són les següents:

Formacions polítiques Import per escó Import per nr.vots Import per elector (mailing) Import total
Partit dels Socialistes de Catalunya 531.352,80 € 399.407,26 € 1.124.813,40 € 2.055.573,46 €
Esquerra Republicana de Catalunya 531.352,80 € 369.404,41 € 1.124.813,40 € 2.025.570,61 €
Junts per Catalunya 515.251,20 € 348.028,79 € 1.124.813,40 € 1.988.093,39 €
VOX 177.117,60 € 133.053,81 € 1.124.813,40 € 1.434.984,81 €
Candidatura d'Unitat Popular - Un  nou Cicle per Guanyar 144.914,40 € 115.853,64 € 1.124.813,40 € 1.385.581,44 €
En Comú Podem - Podem en Comú 128.812,80 € 109.184,51 € 955.382,40 € 1.193.379,71 €
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía 96.609,60 € 88.117,55 € 955.382,40 € 1.140.109,55 €
Partit Popular / Partido Popular 48.304,80 € 52.622,26 € - € 100.927,06 €
Partit Demòcrata Europeu Català - € - € - € - €
TOTAL SUBVENCIONS: 2.173.716,00 € 1.615.672,23 € 7.534.831,80 € 11.324.220,03 €

 

Formacions polítiques Subvenció 14F2021 Bestreta abonada 30% 1r pagament (reduïda la bestreta del 30%) entre 25 de maig i 19 de juliol Liquidació (entre 2 set i 11 des)
Partit dels Socialistes de Catalunya 2.055.573,46 € 448.742,98 € 1.401.273,13 €

 

 

 

pendent informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes

Esquerra Republicana de Catalunya 2.025.570,61 € 478.394,25 € 1.344.619,30 €
Junts per Catalunya 1.988.093,39 € - € 1.789.284,05 €
VOX 1.434.984,81 € - € 1.291.486,33 €
Candidatura d'Unitat Popular - Un  nou Cicle per Guanyar 1.385.581,44 € 49.593,60 € 1.197.429,70 €
En Comú Podem - Podem en Comú 1.193.379,71 € 214.222,79 € 859.818,95 €
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía 1.140.109,55 € 649.574,72 € 376.523,88 €
Partit Popular / Partido Popular 100.927,06 € 49.173,25 € 41.661,10 €
Partit Demòcrata Europeu Català - € 521.816,80 € - €
TOTAL SUBVENCIONS: 11.324.220,03 2.411.518,39 8.302.096,44