Calendari de les formacions polítiques

ACTIVITAT  ART.LOREG DATES
Partits, federacions i coalicions designen els representants generals davant JEC 168.1 23 desembre - 30 desembre
Representants generals designen els representants de les candidatures davant JEC 168.2 23 desembre - 1 gener
JEC comunica a JEP els noms dels representants de les candidatures en la seva circumscripció 168.3 23 desembre - 3 gener
Representants candidatures accepten la designació davant JEP 168.4 23 desembre - 11 gener
Promotors d'agrupacions d'electors designen als representants de candidatures davant JEP. Acceptació designació 168.5 6 gener - 11 gener
Representants de candidatures nomenen interventors i envien credencials a la JEZ 78.1 i 78.2 23 desembre - 11 febrer
JEZ envia credencials a les meses electorals 78.2 Abans de les 8.00h del 14 febrer
ACTIVITAT ART.LOREG DATES
Coalicions electorals comuniquen la seva constitució davant JEP 44.2 23 desembre - 1 gener
Presentació de candidatures davant JEP 45 6 gener - 11 gener
Publicació de candidatures presentades al DOGC 47.1 13 gener
JEP comunica a representants de les candidatures irregularitats en la seva presentació 47.2 15 gener
Termini per corregir les irregularitats apreciades en les candidatures presentades 47.2 16 gener - 17 gener
Proclamació de candidatures per JEP 47.3 18 gener
Publicació al DOGC candidatures proclamades 47.5 19 gener
JEP lliura paperetes a les candidatures per a la seva reproducció 70.4 20 gener - 21 gener
Presentació recurs contenciós administratiu contra la proclamació de candidatures 49.1 i 2 20 gener - 21 gener
Resolució judicial sobre recurs presentat 49.3 21 gener - 23 gener
Sol·licitud del procediment d'empara davant Tribunal Constitucional 49.4 21 gener - 25 gener
Resolució Tribunal Constitucional sobre sol·licitud d'empara 49.4 22 gener - 28 gener
ACTIVITAT ART.LOREG DATES
Representants generals designen els administradors generals davant JEC 174.1 23 desembre - 1 gener
Representants generals nomenen els administradors de candidatures davant JEP 174.2 6 gener - 11 gener
Administrador general i de candidatures comuniquen el número de compte corrent obert a JEC i JEP respectivament 124.1 i 124.2 23 desembre - 14 gener
Disposició del saldo dels comptes 125.3 23 desembre - 15 maig
Sol·licitud fins al 30% de la bestreta de la subvenció per despeses electorals 127.bis.2 12 gener - 14 gener
Abonament fins al 30% de la bestreta 127.bis.4 20 gener - 14 febrer
Presentació de la comptabilitat electoral 133.1 25 maig - 19 juny
Abonament del 90% de la subvenció 133.4 25 maig - 19 juliol
Pronunciament de la SC sobre la comptabilitat electoral 134.2 15 febrer - 2 setembre
Abonament del 10% de la subvenció 134.4 Fins 11 desembre 2021
Data d'actualització:  23.11.2020