Dades del procés electoral

Dades comparatives 2021-2017

  

Diputats/des a escollir

Província Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017
Barcelona 85 85
Girona 17 17
Lleida 15 15
Tarragona 18 18
Total 135 135

Candidatures

Província Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017
Barcelona 15  9
Girona 18 10
Lleida 18 10
Tarragona 18 9
Total  69 38

 

Candidats i candidates titulars

Barcelona Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017
Homes 684 388
Dones 591 377
Total  1.275 765
Girona Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017
Homes 159 89
Dones 147 81
Total 306 170
Lleida Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017
Homes 145 76
Dones 125 74
Total  270 150
Tarragona Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017
Homes 167 83
Dones 157 79
Total  324 162
Total Catalunya Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017
Homes 1.155 636
Dones 1.020 611
Total  2.175 1.247

Població de dret

Província Eleccions al Parlament 2021* Eleccions al Parlament 2017
Barcelona 5.743.402 5.542.680
Girona 781.788 753.576
Lleida 438.517 434.041
Tarragona 816.772 792.299
Total 7.780.479 7.522.596
(*) Dades del padró de l'1/1/2020

Cens electoral

  Residents a Catalunya (CER) Residents a l'estranger (CERA)
Província Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017 Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017
Barcelona 3.998.455 3.981.177 197.011 175.082
Girona 510.479 499.730 21.379 18.151
Lleida 297.934 297.860 17.363 16.053
Tarragona 562.035 549.246 19.411 17.095
Total 5.368.903 5.328.013 255.164  226.381 

Cens electoral total (CER+CERA)

  Eleccions al Parlament 2021  Eleccions al Parlament 2017
Catalunya

5.624.067

5.554.394

Juntes electorals

Juntes electorals Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017
Junta Electoral Central 1 1
Juntes electorals provincials 4 4
Juntes electorals de zona 31 31
Membres de les juntes electorals 224 224

Municipis i districtes

  Municipis Districtes
Província Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017 Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017
Barcelona 311 311 495 494
Girona 221 221 256 256
Lleida 231 231 253 253
Tarragona 184 184 236 236
Total 947 947 1.240 1.239

Locals, seccions i meses electorals

  Locals Seccions Meses
Província Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017 Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017 Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017
Barcelona 1.728 1.600 3.620 3.588 6.694 5.885
Girona 361 393 533 531 853 825
Lleida 317 318 388 387 566 534
Tarragona 357 369 542 541 1.026 1.003
Total 2.763 2.680 5.083 5.047 9.139 8.247

 

Membres de les meses

  Membres de les meses titulars Membres de les meses suplents
Província Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017 Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017
Barcelona 20.082 17.655 40.164  35.310
Girona 2.559 2.475 5.118 4.950
Lleida 1.698 1.602 3.396 3.204
Tarragona 3.078 3.009 6.156 6.018
Total 27.417 24.741 54.834  49.482

 

Representants de l'Administració

Província Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017
Barcelona 2.868 2.560
Girona 467 471
Lleida 368 358
Tarragona 493 500
Total 4.199 3.889

Mitjans materials

  Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017
Paperetes per candidatura 5.361.290 5.345.250
Sobres 6.280.615 5.213.750
Manual membres mesa 142.010 128.950

 

Vot per correu des de l'Estat: Sol·licituds presentades

  Eleccions al Parlament 2021*  Eleccions al Parlament 2017
  Total des de l'Estat Telemàtiques Presencials % sobre cens CER Total des de l'Estat % sobre Cens CER
Barcelona 207.758 64.361 143.397 5,20 50.589 1,27
Girona 25.591 7.949 17.642 5,01 10.085 2,02
Lleida 15.359 4.080 11.279 5,16 7.962 2,67
Tarragona 28.489 8.086 20.403 5,07 11.622 2,12
Resta de l'Estat 7.509 0 7.509 -- -- --
Catalunya 284.706 84.476 200.230 5,30 80.589 1,51

*Dades de Correus. Data d'actualització 06/02/2021

Vot per correu des de l'Estat + ERTA: Sol·licituds acceptades *

  Eleccions al Parlament 2021*  Eleccions al Parlament 2017
  CER ERTA CER+ERTA % sobre cens CER CER ERTA CER+ERTA % sobre Cens CER
Barcelona 211.240 330 211.570 5,29 49.619 2.029 51.648 1,30
Girona 25.334 28 25.362 4,97 9.912 251 10.163 2,03
Lleida 16.303 29 16.332 5,48 7.912 184 8.096 2,72
Tarragona 28.376 24 28.400 5,05 11.433 199 11.632 2,12
Catalunya 281.253 411 281.664 5,25 78.876 2.663 81.539 1,53

*Dades de l'INE-OCE. Data d'actualització 14/02/2021

Vot per correu de l'estranger: Sol·licituds acceptades

  Eleccions al Parlament 2021 Eleccions al Parlament 2017
Província Des d'exterior CERA % sobre Cens CERA Des de l'exterior CERA % sobre Cens CERA
Barcelona 12.564 6,38 29.886  17,07
Girona 1.603 7,50 3.421 18,85
Lleida 1.039 5,98 2.772 17,27
Tarragona 1.523 7,85 3.442 20,13
Total 16.729 6,56 39.521  17,46

*Data d'actualització 14/02/2021

Data d'actualització:  03.03.2021