Modalitats de vot

MESURES DE PREVENCIÓ

 • Es recomana dur el vot preparat de casa amb l’objectiu de minimitzar el temps d’estada dins el local electoral així com evitar tocar qualsevol tipus de material.  
 • La taula amb les paperetes i sobres de votació se situarà a prop de l’accés a l’espai interior on hi haurà el punt d’higiene de mans amb gel hidroalcohòlic, per tal de garantir la neteja de mans tot just abans del moment de recollir les paperetes i els sobres de votació. En cas que això no fos possible, els dos punts esmentats, accés a l’espai interior i taula amb paperetes i sobres, hauran de disposar de gel hidroalcohòlic.
 • Els electors i electores mostraran als membres de la mesa el seu document oficial d’identificació, de tal manera que els membres de la mesa no hagin de tocar el document. També es podrà disposar de safates per col·locar-hi el document. 
 • Els votants no es retiraran la mascareta a excepció de que la mesa li requereixi fer-ho de forma puntual per a facilitar la seva identificació.  
 • Una vegada identificats, els electors i electores introduiran el vot dins de l’urna i sortiran del local.

FRANGES DE VOTACIÓ

 • Es recomana a la ciutadania anar a votar segons una distribució de franges d’acord amb la situació sanitària personal. El seguiment d’aquestes indicacions no és obligatori i s’apel·la al sentit comú, la bona voluntat i la responsabilitat de cadascú en benefici de la seguretat sanitària.
 • La distribució dels votants per franges és la següent:
  • 09.00h a 12.00h: els col·lectius de risc.
  • 12.00h a 19.00h: els votants no pertanyents ni als col·lectius de risc ni en quarantena.
  • 19.00h a 20.00h: els col·lectiu de persones en quarantena –contagiats, contactes estrets i sospitosos.
 • Durant la darrera hora de votació els membres de la mesa utilitzaran equips de protecció individual (EPI) integrals d’alta seguretat. Se’ls hauran de posar entre les 18.40 h i 19.00 h per torns, de manera que quedin sempre dos membres en custòdia de l’urna i per seguir amb el procés electoral.
 • Les persones contagiades, contactes estrets i sospitosos hauran de dur un certificat de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 o document equivalent vigent amb la finalitat única de trencar el confinament obligatori per exercir el seu dret a vot. L’autoritat competent els el podrà demanar.

 • Es recomanarà l'ús del procediment de vot per correu. 
 • La sol·licitud de vot per correu es pot fer per via telemàtica, amb certificat electrònic reconegut (DNIe, idCat, etc), a través del web Correos.es
 • En cas de desplaçar-se a l’oficina de Correus per tramitar la sol·licitud de vot de manera presencial, s’ha habilitat l’opció de demanar cita prèvia des del web i app de Correus o per telèfon.
 • Amb motiu de la COVID-19, s'ha habilitat la possibilitat d’enviament al domicili de la documentació de vot accessible.
 • Quan la persona sol·licitant truqui al telèfon gratuït, pot demanar rebre la documentació de vot accessible al seu domicili.
 • Per rebre-la al domicili cal demanar-ho de manera expressa, en cas contrari es rebrà a la mesa electoral que correspongui.
Data d'actualització:  29.12.2020