Responsables de seguretat sanitària del col·legi electoral

El/La responsable de seguretat sanitària del col·legi electoral és una persona per local electoral que vetlla per la seguretat sanitària d’aquest durant la jornada electoral. En conseqüència, podrà romandre al local i prendre decisions respecte del seu àmbit de competència.

En cas de considerar-se necessari, podrà disposar de col·laboradors que l’ajudin en les seves funcions, romanent aquesta persona com a única responsable del local.

Les seves funcions són:

  • Controlar l’accés al col·legi electoral ordenant els votants, organitzar les cues i el flux dels votants dins del col·legi, mantenir les distàncies de seguretat, assegurant l’entrada i sortida dels accessos correctes, amb l’objectiu d’evitar la formació d’aglomeracions.
  • Garantir la prioritat d’accés al col·legi electoral d’aquelles persones pertanyents a col·lectius vulnerables.
  • Garantir el compliment de l’obligació d’ús de la mascareta en tot moment.
  • Garantir la neteja de mans dels electors i evitar el contacte entre persones.
  • En cap cas tindran atribucions relatives al desenvolupament del procés electoral i, en aquest entorn actuaran amb l’autorització o sol·licitud dels o les presidentes de les meses electorals.
  • En cas que al llarg del dia de la jornada electoral hi hagi algun incident relatiu a seguretat sanitària, el/la responsable de seguretat sanitària del local electoral ha de contactar amb el o la responsable COVID-19 de l’Administració local i/o amb els Mossos d’Esquadra.

 

Perfil recomanat

• Les qüestions relatives al perfil de la persona responsable i col·laboradors de seguretat sanitària del col·legi electoral són de lliure decisió per part dels ajuntaments. La selecció de la persona responsable i assistents de seguretat podrà ser d’entre el seu propi personal o bé personal extern.
• Com a recomanacions genèriques per a la selecció de personal se suggereix experiència en l’atenció al públic i/o organització i gestió d’esdeveniments i/o prevenció i gestió de riscos.

Per inscriure’s a les formacions en línia, si us plau, consulteu el següent quadre on s’indiquen els territoris, dia i hora. A través de l’enllaç indicat a cada sessió, heu de fer la inscripció i rebreu, al correu electrònic que hagueu indicat, l’enllaç per a connectar-vos a la sessió.

 

 

11h

13h

Dilluns 8

Lleida – Alt Pirineu i Aran

Inscripció:

https://zoom.us/webinar/register/WN_Xdud-sA8RG2c4gxIo0u9OQ

Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre

Inscripció: https://zoom.us/webinar/register/WN_kPvQ6BvbTAamxuH4vEaunQ

Dimarts 9

Girona

Inscripció:

https://zoom.us/webinar/register/WN_S6WXtd3TTbOEH5DyTy2c3Q

Barcelona Metro Nord (Barcelonès Nord, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental)

Inscripció: https://zoom.us/webinar/register/WN_Lj78NKQgQA--htGc79oSoQ

Dimecres 10

Barcelona ciutat

Inscripció: https://zoom.us/webinar/register/WN_yySVEH9sRjmzCiwDDfHQKg

Barcelona Metro Sud (Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Barcelonès Sud)

Inscripció: https://zoom.us/j/96563845006?pwd=aU9qNHk1SnREdEhTWERQOWg1RTIxdz09

 

13h

17h

Dijous 11

Catalunya central (Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès)

Inscripció:

https://zoom.us/webinar/register/WN_IoBniYdjQY-4AngDUMMVnw

Barcelona 2 i altres (Pendents Barcelona, Metro Nord, Metro Sud i altres)

Inscripció:

https://zoom.us/webinar/register/WN_yx5MLSOhQWWWLvrArioAwg

 

Data d'actualització:  05.02.2021