administració electoral
  • Inici
  • Administració electoral

Administració electoral

Informació relativa als ens que formen part de la l’Administració Electoral, juntes electorals i meses electorals, així com les seves competències i el seu funcionament.