Fitxer excel de presentació de candidatures

.

Per tal de facilitar i agilitzar la gestió de les candidatures per part de les juntes electorals, els impresos de presentació de candidatures (que s’han de presentar davant les juntes electorals) poden anar acompanyats d’un fitxer Excel que recull la mateixa informació. 

Informació que ha de recollir cada columna:

 • Titular (T) o suplent (S) [necessari]
 • Ordre: número d’ordre [necessari]
 • Nom: nom [necessari]
 • Primer cognom: cognom 1 [necessari]
 • Segon cognom: cognom 2
 • DNI: número de DNI inclosa la lletra (sense punts ni espais, ex: 000000000A)
 • Sexe: Home (H) o dona (D) [necessari]
 • Independent: independent (S) o (N) [necessari]
 • Partit a què pertany: en cas de formar part d’una coalició, sigles del partit a què pertany el candidat/a.
 • Només es llegeix una pestanya per fitxer.
 • L’Excel ha d’anar sense capçaleres a les columnes.