D'autes modalitats de vòt

Eth procediment de votacion entath personau des naviris dera marina mercanta o flòta pesquèra de nautada, abanderats en Espanha qu’agen d’estar embarcadi pendent eth procès electorau e que pendent aqueth periòde tòque pòrts en territòri nacionau consistís en un vòt per corrèu damb es especificitats següentes:

 • Per radiotelegrafia, corrèu electronic o fax, se sollicitarà, en periòde comprenut entre eth 22 deseme e eth 4 de hereuèr (andús includidi), eth certificat d’inscripcion en cens electorau e era documentacion entà exercir eth dret de vòt ena delegacion provinciau deth Burèu deth Cens Electorau a on er elector/a sigue inscrit. En messatge se i haràn a constar es donades següentes:
  • Nòm e cognòms dera persona sollicitanta.
  • Numèro de DNI.
  • Data de neishença, municipi e província de neishença.
  • Municipi de residéncia der elector/a en qué sigatz includit/da en cens electorau.
  • Nòm deth navirien qué sigatz embarcat. 
  • Pòrt/s en qué sigue prevista era arribada deth naviri, damb indicacion des dates concrètes en qué s’age de produsir. 

En cas que se pogue arrecéber era documentacion electorau per miei d’un aute naviri, s’aurà d’indicar er armador, consignatari o naviri a on s’age d’enviar. 

 • Era delegacion provinciau deth Burèu deth Cens Electorau corresponent, un còp age verificat era inscripcion dera persona interessada, considerarà a toti es efèctes coma arrecebuda era sollicitud e remeterà era documentacion ath pòrt o ar armador, consignatari o naviri qu’er elector/a age designat, entre eth 25 de gèr eth 7 de hereuèr (andús includidi).
 • Un còp er elector/a arrecebe era documentacion electorau, la remeterà ara mesa que li correspon, per corrèu certificat e urgent, non mès tard deth 10 de hereuèr des de quinsevolh des pòrts a on eth naviri amarre. Termini agranit enquiath 12 de hereuèr en oraris de dubertura abituau des burèus de Corrèus e coma maximom as 14.00 ores.

Eth procediment de votacion entath personau embarcat en naviris dera armada, o que, en apartier a unitats militares terrèstres o aerianes, se tròbe destacat dehòra deth territòri nacionau e que participe o coopère, damb es fòrces de païsi aliadi e organizacions internacionaus, en missions d’assisténcia umanitària o mantenença dera patz internacionau ei eth vòt per corrèu, eth quau s’a de sollicitar entre eth 22 de deseme e eth 4 de hereuèr, andús includidi, damb es especificitats següentes:

 • Eth comandant deth naviri o eth cap d’unitat remet era relacion de personau que vò exercir eth dret de vòt ara Direccion Generau de Personau deth Ministèri de Defensa, era quau tramitarà es sollicituds deth certificat d’inscripcion en cens electorau e era documentacion entà exercir eth vòt enes corresponentes delegacions provinciaus deth Burèu deth Cens Electorau. Entà cada sollicitant se harà a constar: 
  • Nòm e cognòms dethsollicitant. 
  • Numèro de DNI. 
  • Data de neishença, municipi e província de neishença.
  • Municipi de residéncia a on sigatz includit en cens electorau.
 • Era delegacion provinciau deth Burèu deth Cens Electorau corresponent, un còp verificada era inscripcion dera persona sollicitanta, considerarà a toti es efèctes coma arrecebuda era sollicitud e remeterà era documentacion, entre eth 25 de gèr e eth 7 de hereuèr (andús includidi), ara Direccion Generau de Personau deth Ministèri de Defensa, entà per'mor que, peth procediment mès urgent possible, la mane ath destinatari/ària. 
 • Er elector/a procedirà a exercir eth sòn dret a vòt un còp age arrecebut era documentacion electorau. Des vòts emetudi, se’n harà cargue eth comandant deth naviri o eth cap d’unitat, qui les susvelharà e ne garantirà era seguretat, era integritat e eth secrèt, enquia que siguen arrecuelhudi pera persona encargada de transportar-les en territòri nacionau.
 • Era Direccion Generau de Personau deth Ministèri de Defensa manarà es vòts arrecebudi a Corrèus, non mès tard deth 10 de hereuèr. Termini agranit enquiath 11 de hereuèr cada viatge qu'eth depaus se hèsque ath burèu principau de Corrèus de Madrid.

 

Es persones intèrnes es centres penitenciaris que non siguen privades deth dret de sufragi pòden votar per corrèu. 

En toti es centres s’exposaràn, deuant dera poblacion intèrna, es nòrmes electoraus que regulen eth vòt per corrèu e s’organizaràn sessions informatives. 

Eth procediment qu’an de seguir ei eth següent:

 • Eth director/a de cada centre penitenciari, o era persona en qui delègue, a de solicitar a Corrèus qu'un foncionari/ària d’aguest servici se desplace tath centre en ua data determinada, comprenuda entre eth 22 deseme e eth 4 de hereuèr (termini agranit enquiath 5 de hereuèr, en orari abituau des burèus de Corrèus e de manèra telematica a trauès deth web correos.es, e coma maximom ara 14.00 h), damb es huelhes de sollicitud deth certificat d’inscripcion en cens electorau de besonh entath vòt per corrèu qu'an de ramplir aquiu madeish es intèrns que volguen exercir eth sòn dret de vòt. 
 • Se bèth intèrn/a non a DNI, n’i aurà pro damb eth document d’identitat interior qu'an toti es intèrns des centres penitenciaris, cada viatge que i apareishe era fotografia. 
 • Eth Burèu deth Cens Electorau remeterà ath centre penitenciari es paperetes e es envolòpes electoraus sufisentes, qu’eth trabalhador/a deth servici de Corrèus liurarà personaument ar intèra/a entre eth 25 de gèr e eth 7 de hereuèr.
 • Er intèrn/a a d’escuélher era papereta corresponenta, introdusir-la ena envolòpa (o non introdusir-ne cap se çò que vò ei votar en blanc), e introdusir aguesta envolòpa laguens de ua auta envolòpa adreçada ara mesa electorau que correspone, non mès tard deth 10 de hereuèr. Termini agranit enquiath 12 de hereuèr en oraris de dubertura abituau des burèus de Corrèus e coma maximom as 14.00 ores.
 • Eth servici de Corrèus manarà aguestes envolòpes as corresponentes mèses electoraus eth madeish dia des eleccions.