EnerLEX

GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
Gencat

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar

Enerlex El portal s'ha creat per iniciativa de l'Institut Català d'Energia i de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la legislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya, tant a empreses com a consumidors.

Enerlex Novetats

Novetats

Estalvi i eficiència energètica.

Real Decreto 1186/2020. Modifica el Real Decreto 263/2019 que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial.
EnerlexMés informació
Novetats

Energies renovables

Orden TED/1161/2020. Regula el primer mecanismo de subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se establece el calendario indicativo para el periodo 2020-2025.
EnerlexMés informació
Novetats

Sector elèctric

Real Decreto 1106/2020. Regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del gas

Orden TED/1286/2020. Establece la retribución y cánones de acceso de los almacenamientos subterráneos básicos para el año 2021. .
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del petroli

Orden TED/1241/2020. Aprueba las cuotas de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 2021.
EnerlexMés informació
Novetats

Energia i medi Ambient

Resolución 10-01-2020. Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica.
EnerlexMés informació
Novetats

Política energètica

Decisión UE 2020/2152. Tasas adeudadas a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía por la recopilación, la gestión, el tratamiento y el análisis de la información notificada con arreglo al Reglamento UE 1227/2011.
EnerlexMés informació