EnerLEX
GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
EnerLEX

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar
Marc Normatiu > Sector del petroli
Enerlex

A qui afecta la normativa del sector del petroli?


El petroli ha sigut durant dècades la principal font d'energia a la Unió Europea, especialment pel sector del transport. Las mesures que s'han establert per part de la Comissió Europea regulen el mercat dels combustibles petrolífers per tal de garantir el seu subministrament i aconseguir un mercat més transparent i competitiu.

Per altra banda a nivell del nostre país s'ha desenvolupat el règim jurídic aplicable a tot el conjunt d'activitats del sector, tant a nivell d'especificacions tècniques com de mesures administratives.

Des del punt de vista de la seguretat de les instal·lacions s'aplica el reglament de les instal·lacions petrolíferes que afecta a les instal·lacions següents:

  • Refineries de petroli, plantes petroquímiques i els seus parcs d'emmagatzematge.
  • Instal·lacions i parcs d'emmagatzematge per a la distribució i subministrament de productes petrolífers.
  • Emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per a ús propi.
  • Gasolineres i estacions de servei

Enerlex

Quina normativa?

Sector del petroli


Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30-05-1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de Hidrocarburos. Més informació


Directiva 2009/119/CE del Consejo, de 14-09-2009, por la que se obliga a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o productos petrolíferos. Més informació


Ley 34/1998 de 07-10-1998 del sector de hidrocarburos. Més informació


Real Decreto 1716/2004 de 23-07-2004 por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos. Més informació


Seguretat de les instal·lacions - veure Portal Infonorma Més informacióEnerlex

CercadorPer consultar tota la normativa cal anar al Cercador


Enerlex

Més informacióUnió Europea - Legislació de prospecció, exploració i producció d'hidrocarburs


Unió Europea - Legislació de seguretat de subministrament d'hidrocarburs


Unió Europea - Mercat del petroli


Generalitat de Catalunya - Portal InfoNORMA


Portal Jurídic de Catalunya