EnerLEX
GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
EnerLEX

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar
Consumidors > Productes petrolífers
Enerlex

Quina modalitat i tarifes dels gasos liquats del petroli - GLP?


Els consumidors poden adquirir els gasos liquats del petroli en les modalitats següents:
 • Envasats
 • Canalitzats
 • A granel

Les tarifes estan en part liberalitzades, d'acord amb el següent:

Tarifes regulades Mercat lliure
GLP envasats de capacitat < 8 kg.    
GLP envasats de capacitat = > 8 kg i < 20 kg, exclòs el GLP per automoció    
Canalitzats    
Granel    


Quins tipus de combustibles o carburants líquids?El preu final dels combustibles i els carburants líquids es compon del preu fixat pels operadors del sector i l'impost sobre hidrocarburs que els hi apliqui.

La legislació relativa als impostos sobre hidrocarburs defineix els diferents tipus de combustibles o carburants líquids i els seus usos a efectes del tipus impositiu, d'acord amb el següent:

 • Biocarburants: el biometanol i el biodiésel, quan s'utilitzin com a carburants, i el bioetanol.
 • Biocombustibles: el biometanol i el biodiésel, quan s'utilitzin com a combustibles.
 • Biodiésel.
 • Biometanol.
 • Bioetanol
 • Fueloil.
 • Gasolina amb plom.
 • Gasolina sense plom.
 • Gasoil.
Els usos es defineixen d'acord amb el següent:
 • Carburant: ús d'un producte amb finalitats de combustió en qualsevol tipus de motor.
 • Combustible: ús d'un producte mitjançant combustió per a calefacció.
Per altra banda determinats col·lectius tenen dret a devolució de part de l'impost aplicat al gasoil com a carburant, com ara els agricultors i els transportistes de mercaderies i passatgers.

Enerlex

Quina normativa?


Orden 16-07-1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros. Més informació


Real Decreto-ley 29/2012, de 28-12-2012, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social. Més informació


Ley 15/2012, de 27-12-2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Més informació


Ley 38/1992, de 28-12-1992, de Impuestos Especiales. Més informacióEnerlex

CercadorPer consultar tota la normativa cal anar al Cercador


Enerlex

Més informacióComisión Nacional de la Energía - Consumidores de GLP, butano, propano


Comisión Nacional de la Energía - Consumidores de GLP


Comisión Nacional de la Energía - Consumidores de productos petrolĂ­feros


Generalitat de Catalunya - Portal InfoNORMA


Portal Jurídic de Catalunya