EnerLEX

GencatLegislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
Gencat

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar

Enerlex El portal s’ha creat per iniciativa de l’Institut Català d’Energia i de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la legislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya, tant a empreses com a consumidors.

Enerlex Novetats

Novetats

Estalvi i eficiència energètica.


Orden IET/359/2016. Obligaciones del Fondo Nacional de Eficiencia Energética para el año 2016.
EnerlexMés informació
Novetats

Energies renovables


Real Decreto 1085/2015. Fomento de los biocarburantes.
EnerlexMés informació
Novetats

Sector elèctric


Real Decreto 469/2016. Precios para el pequeño consumidor de energia eléctrica.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del gas


Resolución 26-09-2016. Tarifa de último recurso de gas natural.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del petroli


Directiva UE 2016/802. Reducción del contenido de azufre de combustibles líquidos.
EnerlexMés informació
Novetats

Energia i medi Ambient


Decisión UE 2016/1841. Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
EnerlexMés informació
Novetats

Política energètica


Reglamento UE 2016/89. Lista de proyectos de interes comun en infraestructuras energéticas.
EnerlexMés informació