EnerLEX

GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
Gencat

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar

Enerlex El portal s'ha creat per iniciativa de l'Institut Català d'Energia i de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la legislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya, tant a empreses com a consumidors.

Enerlex Novetats

Novetats

Estalvi i eficiència energètica.


Modificación Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética.
EnerlexMés informació
Novetats

Energies renovables


Circular 1/2018. Origen de la electricidad procedente de energías renovables y de cogeneración.
EnerlexMés informació
Novetats

Sector elèctric

Resolución 19-06-2018. Importe pendiente de cobre a 31-12-2017 del sistema eléctrico.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del gas

Resolución 25-09-2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, se publica la tarifa de último recurso de gas natural. España .
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del petroli


Orden TEC/995/2018. Modificación de cuotas de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 2018. España.
EnerlexMés informació
Novetats

Energia i medi Ambient


Resolució TES/730/2018, de 12-04-2018, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2018 del Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
EnerlexMés informació
Novetats

Política energètica


Real Decreto 897/2017. Consumidor vulnerable y bono social.
EnerlexMés informació