EnerLEX

GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
Gencat

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar

Enerlex El portal s'ha creat per iniciativa de l'Institut Català d'Energia i de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la legislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya, tant a empreses com a consumidors.

Enerlex Novetats

Novetats

Estalvi i eficiència energètica.


Recomendación UE 2019/1658. Transposición de las obligaciones de ahorro de energía en virtud de la Directiva de eficiencia energética.
EnerlexMés informació
Novetats

Energies renovables

Recomendación 2019/C297/09. Proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España. 2021-2030.
EnerlexMés informació
Novetats

Sector elèctric

Orden TEC/1080/2019. Aprueba los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad de los consumidores. 2019.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del gas

Resolución 09-10-2019. Nuevos precios de venta de gases licuados del petróleo por canalización.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del petroli

Resolución 02-10-2019. Fijan los precios de producto e impuestos especiales a la huella, fuel oil, diesel oil y gasoil del primer semestre 2019.
EnerlexMés informació
Novetats

Energia i medi Ambient


Corr.err. 2019/C307/10 Recomendación 2019/C297/09 sobre el proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España para el período 2021-2030.
EnerlexMés informació
Novetats

Política energètica


Sentencia 87/2019. Recurso de inconstitucionalidad 5334-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 16/2017 del cambio climático de Cataluña.
EnerlexMés informació