EnerLEX

GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
Gencat

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar

Enerlex El portal s'ha creat per iniciativa de l'Institut Català d'Energia i de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la legislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya, tant a empreses com a consumidors.

Enerlex Novetats

Novetats

Estalvi i eficiència energètica.

Orden PCM/466/2022. Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal.
EnerlexMés informació
Novetats

Energies renovables

Recomendación UE 2022/822. Aceleración de los procedimientos de concesión de permisos para los proyectos de energías renovables y la facilitación de los contratos de compra de electricidad.
EnerlexMés informació
Novetats

Sector elèctric

Resolución 30-05-2022. Determina los valores medios nacionales de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida en relación con la electricidad consumida por motocicletas y vehículos eléctricos.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del gas

Reglamento UE 2022/869. Orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se modifican los Reglamentos CE 715/2009, UE 2019/942 y UE 2019/943 y las Directivas 2009/73/CE y UE 2019/944 y se deroga el Reglamento UE 347/2013.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del petroli

Resolución 01-06-2022. Publica el Acuerdo 17-05-2022 que libera 4 millones de barriles de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en el marco de la segunda acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía como respuesta a la guerra de Ucrania.
EnerlexMés informació
Novetats

Energia i medi Ambient

Decret 31/2022. Estableix la composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic.
EnerlexMés informació
Novetats

Política energètica

Orden HFP/168/2022. Se regula el funcionamiento y estructura del Registro Estatal de las entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica.
EnerlexMés informació