EnerLEX

GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
Gencat

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar

Enerlex El portal s'ha creat per iniciativa de l'Institut Català d'Energia i de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la legislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya, tant a empreses com a consumidors.

Enerlex Novetats

Novetats

Estalvi i eficiència energètica.


Lista de normas armonizadas para el etiquetado energético y el diseño ecológico de hornos y campanas extractoras de uso doméstico.
EnerlexMés informació
Novetats

Energies renovables


Orden ETU/615/2017. Procedimiento de asignación, parámetros y otros aspectos que serán de aplicación para el cupo de 3.000 MW.
EnerlexMés informació
Novetats

Sector elèctric

Orden ETU/1282/2017. Peajes de acceso energía eléctrica 2018.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del gas

Orden ETU/1283/2017. Peajes y cánones de acceso a instalaciones gasistas y retribución de las actividades. 2018.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del petroli


Real Decreto-ley 17/2017. Seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.
EnerlexMés informació
Novetats

Energia i medi Ambient


Recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 16/2017 de canvi climàtic. Catalunya.
EnerlexMés informació
Novetats

Política energètica


Real Decreto 897/2017. Consumidor vulnerable y bono social.
EnerlexMés informació