EnerLEX

GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
Gencat

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar

Enerlex El portal s'ha creat per iniciativa de l'Institut Català d'Energia i de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la legislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya, tant a empreses com a consumidors.

Enerlex Novetats

Novetats

Estalvi i eficiència energètica.

Resolución 20-10-2023. Se modifica el Anexo I de la Orden TED/845/2023 que aprueba el catálogo de medidas estandarizadas de eficiencia energética.
EnerlexMés informació
Novetats

Energies renovables

Acord GOV/222/2023. Aprova el Pla 2023-2026 de l'Estratègia marítima de Catalunya.
EnerlexMés informació
Novetats

Sector elèctric

Reglamento UE 2023/1804. Implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos y por el que se deroga la Directiva 2014/94/UE.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del gas

Resolución 28-09-2023. Cuota para la financiación de la retribución del gestor técnico del sistema para el año de gas 2024.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del petroli

Reglamento UE 2023/2405. Garantía de unas condiciones de competencia equitativas para un transporte aéreo sostenible (ReFuelEU Aviation).
EnerlexMés informació
Novetats

Energia i medi Ambient

Reglamento de Ejecución UE 2023/2441. Establece normas para la aplicación de la Directiva 2003/87/CE en lo que respecta al contenido y el formato de los planes de neutralidad climática necesarios para que se concedan asignaciones gratuitas de derechos de emisión.
EnerlexMés informació
Novetats

Política energètica

ARecomendación UE 2023/2407. Pobreza energética.
EnerlexMés informació