EnerLEX

GencatLegislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
Gencat

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar

Enerlex El portal s’ha creat per iniciativa de l’Institut Català d’Energia i de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la legislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya, tant a empreses com a consumidors.

Enerlex Novetats

Novetats

Estalvi i eficiència energètica.


Lista de normas armonizadas relativas al etiquetado energético y el diseño ecológico de hornos, placas de cocina y campanas extractoras.
EnerlexMés informació
Novetats

Energies renovables


Real Decreto 359/2017. Convocatoria para nuevas instalaciones de energías renovables.
EnerlexMés informació
Novetats

Sector elèctric


Resolución 26-04-2017. Criterios para las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la remisión del inventario de instalaciones de puesta en servicio anterior a 01-01-2017.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del gas

Resolución 24-03-2017. Tarifa de último recurso de gas natural.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del petroli


Directiva UE 2016/802. Reducción del contenido de azufre de combustibles líquidos.
EnerlexMés informació
Novetats

Energia i medi Ambient


Orden PRA/321/2017. Emisiones de contaminantes atmosféricos de grandes instalaciones de combustión.
EnerlexMés informació
Novetats

Política energètica


Real Decreto 55/2017. Desindexación de la economía española.
EnerlexMés informació