EnerLEX

GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
Gencat

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar

Enerlex El portal s'ha creat per iniciativa de l'Institut Català d'Energia i de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la legislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya, tant a empreses com a consumidors.

Enerlex Novetats

Novetats

Estalvi i eficiència energètica.

Decisión de Ejecución UE 2019/2005. Emisiones de gases de efecto invernadero.
EnerlexMés informació
Novetats

Energies renovables

Orden TED/171/2020. Actualiza parámetros retributivos instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al período regulatorio que tiene su inicio el 01-01-2020.
EnerlexMés informació
Novetats

Sector elèctric

Resolución 26-02-2020. Establece provisionalmente la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2020.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del gas

Resolución 11-03-2020. Nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del petroli

Resolución 10-03-2020. Anexos modificados de la Orden ITC/2308/2007 sobre las actividades de suministro de productos petrolíferos.
EnerlexMés informació
Novetats

Energia i medi Ambient

Resolución 10-01-2020. Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica.
EnerlexMés informació
Novetats

Política energètica

Anuncio 2020/C40/09. Comercializar hidrofluorocarburos a granel en la UE. 2021 .
EnerlexMés informació