EnerLEX

GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
Gencat

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar

Enerlex El portal s'ha creat per iniciativa de l'Institut Català d'Energia i de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la legislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya, tant a empreses com a consumidors.

Enerlex Novetats

Novetats

Estalvi i eficiència energètica.

Ley 7/2021. Cambio climático y transición energética.
EnerlexMés informació
Novetats

Energies renovables

Real Decreto 205/2021. Modifica el Real Decreto 1085/2015 fomento de los biocarburantes, y se regulan los objetivos de venta o consumo de biocarburantes para los años 2021 y 2022.
EnerlexMés informació
Novetats

Sector elèctric

Circular informativa 4/2021. Información a las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para la supervisión y cálculo de la retribución de la actividad.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del gas

Resolución 27-05-2021. Establece los peajes de acceso a las redes de transporte, redes locales y regasificación para el año de gas 2022.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del petroli

Resolución 26-05-2021. Valores medios nacionales de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida en relación con la electricidad consumida por motocicletas y vehículos eléctricos.
EnerlexMés informació
Novetats

Energia i medi Ambient

Reglamento UE 2021/783. Establece un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el Reglamento UE 1293/2013.
EnerlexMés informació
Novetats

Política energètica

Reglamento UE 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28-04-2021 por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación "Horizonte Europa", se establecen sus normas de participación y difusión, y se derogan los Reglamentos UE 1290/2013 y UE 1291/2013.
EnerlexMés informació