EnerLEX

GencatLegislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
Gencat

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar

Enerlex El portal s’ha creat per iniciativa de l’Institut Català d’Energia i de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la legislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya, tant a empreses com a consumidors.

Enerlex Novetats

Novetats

Estalvi i eficiència energètica.


Orden ETU/120/2017. Envío de información de las Comunidades Autónomas en materia de programas de ahorro y eficiencia energética.
EnerlexMés informació
Novetats

Energies renovables


Creació de la taula d'impuls a l'autoconsum fotovoltaic a Catalunya.
EnerlexMés informació
Novetats

Sector elèctric


Orden ETU/1976/2016, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2017.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del gas


Orden ETU/1977/2016, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para 2017.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del petroli


Directiva UE 2016/802. Reducción del contenido de azufre de combustibles líquidos.
EnerlexMés informació
Novetats

Energia i medi Ambient


Ratificación del Acuerdo de París sobre el clima. 2015.
EnerlexMés informació
Novetats

Política energètica


Real Decreto 55/2017. Desindexación de la economía española.
EnerlexMés informació