EnerLEX

GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
Gencat

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar

Enerlex El portal s'ha creat per iniciativa de l'Institut Català d'Energia i de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la legislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya, tant a empreses com a consumidors.

Enerlex Novetats

Novetats

Estalvi i eficiència energètica.


Recomendación UE 2019/1019. Modernización de edificios.
EnerlexMés informació
Novetats

Energies renovables

Circular 1/2019, de 13-03-2019, por la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. España.
EnerlexMés informació
Novetats

Sector elèctric

Orden TEC/748/2019. Planificación Energética. Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del gas

Resolución 21-06-2019. Precios gas natural del primer y segundo semestre 2018.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del petroli

Resolución 11-07-2019. Precios de venta de los gases licuados del petróleo por canalización. España.
EnerlexMés informació
Novetats

Energia i medi Ambient


Resolución 04-02-2019. Formatos para la remisión de la información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte. España.
EnerlexMés informació
Novetats

Política energètica


Reglamento UE 2019/943. Mercado interior de la electricidad.
EnerlexMés informació