EnerLEX

GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
Gencat

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar

Enerlex El portal s'ha creat per iniciativa de l'Institut Català d'Energia i de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la legislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya, tant a empreses com a consumidors.

Enerlex Novetats

Novetats

Estalvi i eficiència energètica.

Real Decreto-ley 14/2022. Medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.
EnerlexMés informació
Novetats

Energies renovables

Resolución 02-08-2022. Cuarta subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020.
EnerlexMés informació
Novetats

Sector elèctric

Decisión de Ejecución UE 2022/1198. Modifica la Decisión de Ejecución UE 2019/570 en lo que respecta a las capacidades de rescEU en materia de suministro de energía de emergencia..
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del gas

Reglamento UE 2022/1369. Medidas coordinadas para la redución de la demanda de gas.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del petroli

Orden TED/553/2022. Libera existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en el marco de una acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía.
EnerlexMés informació
Novetats

Energia i medi Ambient

Real Decreto 712/2022. Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
EnerlexMés informació
Novetats

Política energètica

Recomendación 2022/C243/01. Aprendizaje para la transición ecológica y el desarrollo sostenible.
EnerlexMés informació