EnerLEX

GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
Gencat

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar

Enerlex El portal s'ha creat per iniciativa de l'Institut Català d'Energia i de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la legislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya, tant a empreses com a consumidors.

Enerlex Novetats

Novetats

Estalvi i eficiència energètica.

Real Decreto 36/2023. Sistema de Certificados de Ahorro Energético.
EnerlexMés informació
Novetats

Energies renovables

Reglamento UE 2022/2577. Establece un marco para acelerar el despliegue de energías renovables.
EnerlexMés informació
Novetats

Sector elèctric

Orden TED/189/2023. Se crea la División de Proyectos de Energía Eléctrica.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del gas

Decisión 2023/C48/05. Se crea el Comité de Dirección ad hoc para facilitar la coordinación de la agregación de la demanda y la compra conjunta de gas.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del petroli

Resolución 11-01-2023. Nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.
EnerlexMés informació
Novetats

Energia i medi Ambient

Ley 1/2023. Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
EnerlexMés informació
Novetats

Política energètica

Reglamento UE 2023/435. Modifica el Reglamento UE 2021/241 en lo relativo a los capítulos de REPowerEU en los planes de recuperación y resiliencia y se modifican los Reglamentos UE 1303/2013, UE 2021/1060 y UE 2021/1755, y la Directiva 2003/87/CE.
EnerlexMés informació