EnerLEX

GencatLegislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
Gencat

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar

Enerlex El portal s’ha creat per iniciativa de l’Institut Català d’Energia i de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la legislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya, tant a empreses com a consumidors.

Enerlex Novetats

Novetats

Estalvi i eficiència energètica.


Orden ETU/120/2017. Envío de información de las Comunidades Autónomas en materia de programas de ahorro y eficiencia energética.
EnerlexMés informació
Novetats

Energies renovables


Circular 2/2017. Procedimientos de constitución, gestión y reparto del fondo de pagos compensatorios del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.
EnerlexMés informació
Novetats

Sector elèctric


Circular 1/2017. Procedimiento de liquidación, facturación y pago del régimen retributivo específico de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del gas

Reglamento UE 2017/459. Redes de transporte de gas.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del petroli


Directiva UE 2016/802. Reducción del contenido de azufre de combustibles líquidos.
EnerlexMés informació
Novetats

Energia i medi Ambient


Convocatòria per a l'any 2017 del Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Catalunya.
EnerlexMés informació
Novetats

Política energètica


Real Decreto 55/2017. Desindexación de la economía española.
EnerlexMés informació