EnerLEX

GencatLegislació energética de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya
Gencat

Inici Què és EnerLEX Marc Normatiu
Estalvi i eficiència energètica Energies renovables Sector elèctric Sector del gas Sector del petroli Sector del carbó Energia i medi ambient Política energètica Energia - Altres
Consumidors
Electricitat Gas natural Productes petrolífers Energies renovables Estalvi i eficiència energètica
Cercador Novetats
Novetats de normativa
Contactar

Enerlex El portal s'ha creat per iniciativa de l'Institut Català d'Energia i de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la legislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i Catalunya, tant a empreses com a consumidors.

Enerlex Novetats

Novetats

Estalvi i eficiència energètica.

Ordre VEH/49/2021. Criteris d'ocupació dels immobles d'ús administratiu de la Generalitat de Catalunya.
EnerlexMés informació
Novetats

Energies renovables

Resolución 26-01-2021. Resuelve la primera subasta celebrada para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre.
EnerlexMés informació
Novetats

Sector elèctric

Real Decreto 148/2021. Establece la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del gas

Resolución 11-02-2021. Establece la retribución para el año de gas 2021 (de 01-01-2021 a 30-09-2021) de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de gas natural licuado, de transporte y de distribución.
EnerlexMés informació

Novetats

Sector del petroli

Orden TED/256/2021. Incrementa temporalmente las existencias estratégicas de hidrocarburos líquidos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
EnerlexMés informació
Novetats

Energia i medi Ambient

Real Decreto-ley 36/2020. Medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
EnerlexMés informació
Novetats

Política energètica

Orden INT/252/2021. Actualiza la cuantía de la tasa estatal por la prestación de servicios de respuesta por la Guardia Civil en el interior de centrales nucleares u otras instalaciones nucleares.
EnerlexMés informació