• Inici
  • Aclaracions Calendari

Aclaracions Calendari

(*) Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i modificacions posteriors (LOREG).

(**) Ordre INT/3817/2007, de 21 de desembre.

(***) Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l'estranger.

Data d'actualització:  28.07.2015