Cens electoral

Conjunt d’individus que reuneixen els requisits per ser electors i que no estan privats del dret de sufragi. El cens electoral és únic per a tota classe d’eleccions.

Data d'actualització:  28.07.2015