• Inici
  • Informació relativa al Decret pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021

Informació relativa al Decret pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021

Palau de la Generalitat

El passat 15 de gener el Govern va deixar sense efecte la convocatòria electoral del 14 de febrer (doc. 1) després d’un procés de deliberació amb els partits amb representació parlamentària i tenint en compte els informes de l’Agència de la Salut Pública de Catalunya i de la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals.

L’informe de l’Agència de la Salut Pública de Catalunya (doc. 2) conclou que el pic epidèmic s’assoliria alguns dies abans de l’inici de la campanya electoral, mentre que el pic de pressió assistencial a les UCI s’assoliria pocs dies abans de la celebració de les eleccions. D’altra banda, en l’informe de la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals (doc. 3) s’indica que la legitimitat del procés electoral es veu afectada en pràcticament la seva totalitat, amb especial impacte i de forma transversal en la deliberació, el sufragi actiu i el sufragi passiu, i conclou que la possible manca de legitimitat d’un procés electoral és motiu suficient per al seu ajornament.

Els informes del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya (doc. 4 i doc. 5) analitzen el possible escenari en el qual s’hagin d’ajornar les eleccions al Parlament de Catalunya convocades per al dia 14 de febrer com conseqüència de l’evolució la pandèmia i assenyala el procediment a seguir.

Contra aquest decret diverses persones i organitzacions polítiques van presentar recursos demanant-ne la suspensió.

El 19 de gener, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), a petició d’alguns dels recurrents suspèn cautelarment per raons d'especial urgència el Decret 1/2021 i estima les mesures cautelarísimes sol·licitades. (doc. 6 i doc. 7).

El 22 de gener, el TSJC, un cop escoltades les al·legacions de la Generalitat, dicta una interlocutòria (doc. 8) on confirma la suspensió del Decret 1/2021 i per tant manté la convocatòria d’eleccions per al 14 de febrer.

Finalment l’1 de febrer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sentencia (doc. 9) declarant nul i sense efecte el Decret 1/2021 i manté les eleccions per al 14 de febrer.

Data d'actualització:  02.02.2021