taula de partits

La Taula de partits es crea amb l’objectiu principal de protegir la legitimitat del procés electoral en el difícil context de la COVID-19.

Per altra banda la Taula de partits té una sèrie d’objectius operatius: 

  • Maximitzar la transparència i nivell de consens sobre el procés electoral.
  • Sensibilitzar la ciutadania sobre les condicions sanitàries i polítiques en què transcorreran les eleccions.
  • Minimitzar comportaments de boicot. 
  • Objectivar al màxim els paràmetres que farien aconsellable un ajornament de les Eleccions al Parlament de Catalunya.

Aquesta Taula es convoca pel conseller amb competències en matèria electoral i en formen part dos membres de cada candidatura amb actual representació al Parlament de Catalunya.  

La Taula és informada puntualment de tots els avenços en l’organització de les eleccions i serà convocada per a comunicar decisions d’especial rellevància.

Les actes de les sessions de la Taula de Partits són públiques. Amb aquest propòsit, s’habilita aquest espai on s’hi publica la informació relacionada amb l’activitat de la Taula. 

Data d'actualització:  29.01.2021