Cens electoral

El cens electoral és un document que conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per votar i no estan privats del dret de sufragi.

L’Oficina del Cens Electoral, enquadrada dins de l’Institut Nacional d’Estadística, és l’òrgan encarregat de la formació del cens electoral, amb la col·laboració dels ajuntaments i dels consolats.

El cens que s’utilitza en cada procés electoral és el tancat el primer dia del segon mes anterior a la convocatòria de les eleccions. A les eleccions al Parlament de Catalunya correspon el cens tancat a 1 d'octubre de 2020.

Consulta del cens electoral i la mesa de votació

Es poden consultar les llistes electorals vigents de les maneres següents:

Per mitjans informàtics: 

  • A la pàgina web de l’INE. Es pot fer la consulta mitjançant el sistema Cl@ve o utilitzant un certificat electrònic.

De manera presencial: 

  • Als ajuntaments: del dia 28 de desembre al 4 de gener exposen les llistes electorals vigents dels seus municipis.
  • A la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent, que disposa del cens actualitzat per a la seva consulta permanent.

Per telèfon: 

  • Trucant al 901 101 900.

A més, l’Oficina del Cens Electoral envia a cada elector i electora una targeta censal que conté les dades actualitzades de la inscripció en el cens electoral i de la secció i la mesa en què correspon votar.

La targeta censal té un caràcter merament informatiu i no serveix per identificar-se a l’hora de votar.

Reclamacions al cens electoral

Durant el període d’exposició de les llistes electorals, del 28 de desembre al 4 de gener, qualsevol persona, en el cas que les dades electorals no siguin correctes, pot presentar una reclamació:

  • Davant de la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent: en aquest cas és necessari mostrar el DNI, el passaport o el permís de conduir, aportar-ne una fotocòpia i aportar un certificat d’empadronament. 
  • Davant de l’ajuntament del municipi de residència: en aquest cas, és necessari mostrar el DNI, el passaport o el permís de conduir i aportar-ne una fotocòpia. 

En tres dies, les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral resoldran les reclamacions i ordenaran les rectificacions pertinents, que hauran de ser exposades als ajuntaments i consolats respectius el 8 de gener. A més, també notificaran la resolució adoptada a cadascun dels reclamants.

 

Finalitzat el termini de rectificacions i reclamacions:

Una vegada finalitzat el termini de rectificacions i reclamacions i fins el mateix dia de la votació abans de l’hora del tancament dels col·legis, en el cas de no constar a les llistes electorals lliurades a les meses electorals, i només per les causes específicament taxades, es podrà sol·licitar un certificat censal específic:

  • A la delegació provincial del l’Oficina del Cens Electoral: és necessari mostrar el DNI, el passaport o el permís de conduir, aportar-ne una fotocòpia i aportar un certificat d’empadronament
  • A l’ajuntament respectiu, que enviarà la petició per fax a la delegació provincial de ’Oficina del Cens Electoral, degudament autenticades pel secretari de l’ajuntament o persona en qui delegui.

Aquest certificat acredita el dret a votar davant la mesa electoral respectiva.

Exclusió del cens de les formacions polítiques

Qualsevol elector o electora pot sol·licitar ser exclòs de les llistes del cens electoral per tal de no rebre propaganda postal dels partits polítics.

Les sol·licituds s’han de presentar abans de la convocatòria del procés electoral als ajuntaments, consolats i delegacions provincials del cens electoral. També es poden presentar a la seu electrònica de l’INE.

L’Oficina del Cens Electoral comunicarà als electors l’exclusió sol·licitada. Les sol·licituds d’exclusió tenen caràcter permanent fins que l’elector es manifesti en sentit contrari.

Data d'actualització:  04.01.2021