Campanya electoral

La campanya electoral dura 15 dies: comença a les 0.00 h del dia 29 de gener i finalitza a les 0.00 h del dia 13 de febrer.

Des de la convocatòria electoral, el 22 de desembre, fins l’inici legal de la campanya, el 29 de gener, les formacions polítiques tenen prohibida la realització de publicitat o propaganda electoral amb cartells, suports comercials o insercions a premsa, ràdio o altres mitjans digitals.

Els ajuntaments han de reservar locals oficials i llocs públics d’ús gratuït per a la celebració d’actes de campanya electoral, així com llocs especials gratuïts per a la col·locació de cartells, pancartes o banderoles (cartells en pals o fanals) per a l’ús de les candidatures.

L’ajuntament distribueix aquests espais en funció del nombre total de vots que varen obtenir les formacions polítiques en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017.

A part d’aquests espais gratuïts, les candidatures només poden col·locar cartells i altres formes de propaganda electoral en els espais comercials autoritzats.

Aquesta despesa no pot superar el 20% de límit de la despesa prevista en l’article 1.2 del Decret    XX/2020, de xx de desembre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021.

Durant la campanya electoral, les candidatures tenen dret a espais gratuïts de propaganda a les emissores de televisió i de ràdio de titularitat pública. La distribució d’espais gratuïts per a propaganda electoral es fa d’acord amb el nombre de vots que va obtenir cada candidatura en les anteriors eleccions al Parlament de Catalunya.

També poden anunciar-se en premsa o ràdio de titularitat privada, però no poden contractar-se espais de publicitat electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública ni en les emissores de televisió privada.

Aquesta despesa no pot superar el 20% de límit de la despesa prevista en l’article 1.2 del Decret    /2020, de xx de desembre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021.

Queda prohibida la publicació i difusió o reproducció de sondejos electorals per qualsevol mitjà de comunicació entre el dia 9 i 13 de febrer.