Vot presencial (en mesa)

IMPORTANT:

Abans d'anar a votar, és recomanable que:

 • Consulteu l'adreça del col.legi electoral que us correspon (atesa la situació extraordinària motivada per la COVID-19, en molts casos s'han hagut de adequar nous espais per ubicar els col·legis electorals).
 • Porteu el vot preparat de casa.
 • Consulteu la franja horària de vot recomanada segons la vostra condició sanitària i eviteu les hores de més afluència.

L’Oficina del Cens Electoral envia a tots els electors i electores una targeta censal on hi figura la secció en la qual està censat l’elector o electora i la mesa on li correspon votar, amb l’adreça del col·legi electoral.

També es pot fer la consulta:

 • Presencialment, a l’ajuntament o la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral d’empadronament.
 • A través del servei d’atenció telefònica 901 101 900.
 • A través de la pàgina web de l’INE: ine.es

Cal identificar-se amb algun dels següents documents:

 • Document Nacional d’Identitat (DNI)
 • Passaport
 • Permís conduir, on consti la fotografia del titular

Els documents poden estar caducats però han de ser originals, en cap cas fotocòpies.

Atesa la situació extraordinària motivada per la COVID-19, la persona electora exhibirà als membres de la mesa el document identificatiu, però no el lliurarà. En tot cas, les meses disposaran d'una safata per deixar el document per si calgués acostar-lo als membres de la mesa. 

La persona electora no lliurarà als membres de la mesa el sobre de votació; només els el mostrarà, si escau, per tal que puguin comprovar que només n'hi ha un.  

La votació comença a les 9.00 hores i finalitza a les 20.00 hores del dia 14 de febrer tot i que si queda algun elector dins del local o en el seu accés se li permet votar.

Es recomana anar a votar segons una distribució de franges d’acord amb la situació sanitària personal. El seguiment d’aquestes indicacions no és obligatori, si bé s’apel·la al sentit comú, a la bona voluntat i a la responsabilitat de cadascú per fer-ne seguiment en benefici de la seguretat sanitària general.

La distribució dels votants per franges és la següent:

 • 09.00h a 12.00h: els col·lectius de risc.
 • 12.00h a 19.00h: els votants no pertanyents ni als col·lectius de risc ni en quarantena.
 • 19.00h a 20.00h: els col·lectiu de persones en quarantena –contagiats, contactes estrets i sospitosos.

Durant la darrera hora de votació els membres de la mesa utilitzaran equips de protecció individual (EPI) integrals d‘alta seguretat. Se’ls hauran de posar entre les 18.40 i 19.00 per torns, quedant sempre dos membres en custòdia de l’urna i per seguir amb el procés electoral.

Les persones contagiades, contactes estrets i sospitosos hauran de dur un certificat de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 o document equivalent vigent amb la finalitat única de trencar el confinament obligatori per exercir el seu dret a vot. L’autoritat competent els podrà demanar la seva presentació.

En cas que sigui necessari una excepció al confinament comarcal / de Catalunya / nocturn, porteu el certificat autoresponsable de desplaçament, seguint el que preveuen les resolucions de mesures de contenció del brot COVID19. Al certificat, seleccioneu l'opció “exercici del dret de participació política” en el document de declaració autoresponsable. 

Cal tenir en compte que la mobilitat, quan comporti excepció d’algun dels confinaments, es limitarà a l‘assistència i retorn a l’activitat concreta sense que es permeti cap altra mobilitat en espais públics o privats obert al públic que no sigui d’urgència. Els horaris de desplaçament hauran de ser coherents amb l’horari de l’activitat.

Si no hi a excepció al confinament (Catalunya, comarcal, nocturn) , no seria necessària cap d’aquests documents.

Els electors i electores que treballin el dia de les eleccions poden disposar, dins de l’horari laboral, de fins a quatre hores per a l’exercici del dret de sufragi, que seran retribuïdes. Quan el treball sigui en jornada reduïda, s’efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís.

Els treballadors que tinguin jornada laboral amb un horari que no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el de la votació, no tenen dret a demanar cap permís a l’empresa.

El justificant s’ha de sol·licitar a la mesa electoral el mateix dia de la votació.

En el cas de voler fer-ho presencialment, pots anar acompanyat. A més a més, la Creu Roja ofereix un servei gratuït d’acompanyament per a persones vulnerables, que no disposin de familiars o d’altres mitjans que els puguin ajudar i necessitin transport al col·legi electoral durant el dia de la votació per motius de malaltia, discapacitat o mobilitat reduïda. Després se’ls retornarà a casa.

Pot sol·licitar el servei per telèfon trucant al 704 20 22 24 que correspon al Centre d’Operacions de Creu Roja i funciona les 24 hores els 365 dies de l’any.

També mitjançant l’adreça de correu electrònic coordinador@creuroja.org. La data de termini per sol·licitar el servei serà fins dilluns 8 de febrer.

Mapa de locals de votació