Paritat electoral

La paritat electoral és la presència equilibrada de dones i homes en la representació política.

Aquesta composició equilibrada suposa que, en el conjunt de la llista de la candidatura electoral, els candidats d’un i altre sexe no podran estar representats en menys d’un 40%.

També es mantindrà la proporció mínima del 40% en cada tram de cinc llocs. Quan l’últim tram de la llista no arribi als 5 llocs, la proporció de dones i home en aquest tram s’aproximarà com més possible a l’equilibri numèric, i en tot cas s’haurà de mantenir la proporció exigible respecte al conjunt de la llista.

Aquesta proporció s’aplica a les llistes de titulars i suplents de forma independent.

Aquesta regla es va començar a aplicar a partir de l’any 2007.

 

Evolució del percentatge d'homes i dones candidats a la representació política

grafic_paritat_vot

Data d'actualització:  10.12.2020