Repartiment d’escons

El Parlament de Catalunya és un òrgan unicameral amb seu a Barcelona i autonomia organitzativa, econòmica, administrativa i disciplinària.

Catalunya no té llei electoral propia. La normativa aplicable en les eleccions al Parlament de Catalunya es troba en l'Estatut d’Autonomia de Catalunya i en la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG), que estableix la barrera electoral del 3% de llistes tancades i fórmula D’Hondt.

La disposició transitòria 2a de l'EAC de 2006 (que manté vigent la disposició transitòria 4a de l’EAC de 1979) recull que el Parlament es compon de 135 diputats o diputades distribuïts de la manera següent:

  • Barcelona: 85 diputats o diputades
  • Girona: 17 diputats o diputades
  • Lleida: 15 diputats o diputades
  • Tarragona: 18 diputats o diputades

El procediment per a convertir els vots en escons seguint la fórmula D'Hondt és el següent:

Com s’aplica el sistema d’Hondt?

En primer lloc s’ordenen en una columna, de més gran a més petita, la xifra dels vots de les candidatures que hagin obtingut com a mínim el tres per cent dels vots vàlids emesos a la circumscripció. Seguidament es divideix el nombre de vots obtingut per cada candidatura per 1, 2, 3, 4, etcètera, fins el mateix nombre d’escons corresponents a la circumscripció, de manera que es forma un quadre similar a l’exemple; els escons s’atribueixen a les candidatures que obtenen els quocients més grans en un ordre decreixent.

Exemple: 480.000 vots vàlids emesos en una circumscripció que elegís vuit diputats, i que la votació es repartís entre sis candidatures de la manera següent: candidatura A 168.000 vots, B 104.000, C 72.000, D 64.000, E 40.000, i F 32.000.

 

Taula aplicació Llei d’Hondt

Divisor

1

2

3

4

5

6

7

8

A

168.000

84.000

56.000

42.000

33.600

28.000

24.000

21.000

B

104.000

52.000

34.666

26.000

20.800

17.333

14.857

13.000

C

72.000

36.000

24.000

18.000

14.400

12.000

10.285

9.000

D

64.000

32.000

21.333

16.000

12.800

10.666

9.142

8.000

E

40.000

20.000

13.333

10.000

8.000

6.666

5.714

5.000

F

32.000

16.000

10.666

8.000

6.400

5.333

4.571

4.000

Data d'actualització:  24.12.2020