• Inici
 • Glossari electoral

Glossari electoral

 • Abstenció

  Conjunt d'electors que no exerceixen el seu dret al vot en unes eleccions. Es pot expressar en valors absoluts o en percentatges. La suma dels valors absoluts de l'abstenció i la participació sumen el cens electoral. La suma dels seus percentatges és, òbviament, 100 ja que són conceptes complementaris.

 • Acta d'escrutini

  Document oficial on queden reflectides totes les dades de l’escrutini d’una mesa electoral: cens, certificacions censals, vots nuls, vots en blanc, vots per a cada candidatura, etc. Ha d’estar signada per tots els components de la mesa (president, vocals i interventors).

 • Administració convocant

  Administració pública que convoca i organitza un procés electoral. La Generalitat de Catalunya, en el cas d’eleccions al Parlament de Catalunya i al Consell General d’Aran, i el Govern de l’Estat, en el cas d’eleccions municipals, a les Corts Generals i al Parlament Europeu.

 • Administració electoral

  Té la finalitat de garantir la transparència i objectivitat del procés electoral, i el principi d’igualtat. La integren la Junta Electoral Central, les juntes electorals de les comunitats autònomes, si s’escau, les juntes electorals provincials, les juntes electorals de zona i les meses electorals.

 • Apoderat/ada

  Persona nomenada pel representant d’una candidatura perquè la representi en determinats actes i operacions electorals. Especialment, exerceix una funció de control en els actes de votació i d’escrutini. No forma part de la mesa i ha de votar en la que estigui censat. Pot visitar qualsevol mesa.