Vot des de l'estranger

Es pot consultar l'estat de tramitació de la sol·licitud de vot per correu a través del web ine.es (mitjançant DNI o passaport i la data de naixement), a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral o al telèfon 901.101.900.

Ampliació de termini: els ciutadans residents a l’exterior inscrits al CERA podran sol·licitar el vot fins al 26 de gener.

Les persones que es troben temporalment a l’estranger i els terminis no els permeten votar presencialment o per correu des de l’Estat espanyol o bé prefereixen votar des de l’estranger ho han de sol·licitar prèviament.

Per exercir el dret de vot, han d'estar inscrites en el Registre de matrícula consular com a no residents. Aquesta inscripció s'ha de fer presencialment en les oficines o en les seccions consulars de les ambaixades. Es pot realitzar en el mateix moment en què se sol·licita el vot.

Sol·licitud de vot

La documentació per sol·licitar l'exercici del dret de vot es pot trobar:

Aquesta documentació, degudament emplenada, s’ha de lliurar personalment, presentant el DNI o passaport espanyol, entre el 22 de desembre i el 16 de gener (Termini ampliat al 26 de gener) a les oficines consulars o seccions consulars de les ambaixades.

En el mateix moment de tramitar la sol·licitud de vot, també es pot tramitar la inscripció en el Registre de matrícula consular com a no resident.

Documentació per votar

L’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat i urgent la documentació per votar a l’adreça que s’hagi indicat en la sol·licitud. No és necessari que l’adreça sigui de la mateixa demarcació consular on es fa la sol·licitud, pot ser d’una demarcació consular diferent.

L’Oficina del Cens Electoral ha de fer l’enviament, en tot cas, no més tard del 2 de febrer. A aquest termini cal afegir el temps que tardi el correu a arribar al domicili de l’elector o electora a l’estranger.

La documentació enviada inclou:

 • El certificat d’inscripció al cens
 • Les paperetes de totes les candidatures
 • El sobre de votació
 • El sobre adreçat al president o presidenta de la mesa electoral que correspongui
 • Un full explicatiu

Com es vota

S’introdueix la papereta en el sobre de votació i es tanca. Si es vol votar en blanc, s’ha de tancar el sobre sense incloure-hi cap papereta.

A continuació, s’ha d’introduir en el sobre adreçat al president o presidenta de la mesa electoral que correspon:

 • El sobre de votació amb la papereta
 • El certificat d´inscripció en el cens
 • L´imprès formalitzat per al reintegrament de les despeses de franqueig, si escau.

El termini per enviar aquesta documentació per correu certificat a la mesa electoral finalitza el 10 de febrer.

Per tal que aquests vots siguin vàlids, ha de constar clarament en el sobre un mata-segells o qualsevol altra inscripció oficial d’una oficina de Correus de l’estat corresponent que certifiqui que l’enviament s’ha fet dins del termini previst.

Les persones que resideixen permanentment a l’estranger i consten en el Cens de residents absents a l’estranger (CERA) poden votar a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer amb la sol·licitud prèvia de vot.

Sol·licitud de vot

Fins al 16 de gener (termini ampliat fins el 26 de gener), els electors inscrits en el Cens d’electors absents a l’estranger (CERA) han de formular la sol·licitud de vot que anirà adreçada a la delegació provincial corresponent de l’Oficina del Cens Electoral.

L’enviament de la sol·licitud es pot fer per internet, fax o correu postal:

PER INTERNET

Cal accedir al tràmit "Sol·licitud de vot CERA" al web de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) mitjançant:

 • Certificat electrònic reconegut, associat al DNI, o el sistema Cl@ve.
 • Clau de tramitació telemàtica (CTT), que es troba en les instruccions que envia l’Oficina del Cens Electoral (també es pot consultar en el web ine.es). Cal seguir les instruccions i adjuntar la imatge d’un d’aquests documents:
  • DNI espanyol.
  • Passaport expedit per les autoritats espanyoles.
  • Certificat de nacionalitat espanyola (l’expedeix gratuïtament l’ambaixada o el consolat on es consta inscrit).
  • Certificat d’inscripció en el Registre de matrícula consular (l’expedeix gratuïtament l’ambaixada o el consolat on es consta inscrit).

PER FAX O CORREU POSTAL

S'ha d'emplenar i signar l’imprès de sol·licitud de vot que envia l’Oficina del Cens Electoral. També es troba a les ambaixades o consolats, al web parlament2021.cat, al web del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació i al web ine.es. És important que no oblideu signar-lo.

L’imprès de sol·licitud ha d'anar acompanyat d’un dels documents següents:

 • Fotocòpia del DNI espanyol.
 • Fotocòpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles.
 • Certificat de nacionalitat espanyola (l’expedeix gratuïtament l’ambaixada o el consolat on es consta inscrit).
 • Certificat d’inscripció en el Registre de matrícula consular (l’expedeix gratuïtament l’ambaixada o el consolat on es consta inscrit).

Cal enviar aquesta documentació al més aviat possible i, a més tardar, el dia 26 de gener, a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral de la província on es consta inscrit a l’Estat espanyol.

Documentació per votar

L’Oficina del Cens Electoral envia per correu no més tard del 2 de febrer  (a aquest termini s’ha de sumar el temps que trigui a arribar la documentació a l’adreça a l’estranger), la documentació següent : 

 • Un full informatiu.
 • Una papereta de cadascuna de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions i un sobre de votació.
 • Dos certificats d’inscripció en el cens electoral.
 • Un sobre en el qual figurarà l’adreça de la junta electoral provincial corresponent.
 • Un sobre amb l’adreça de l’ambaixada o consolat.
 • L’imprès de sol·licitud de devolució de les despeses d’enviament del vot per correu.

Com es vota

Un cop rebuda la documentació, s’ha d’introduir la papereta de la candidatura escollida en el sobre i tancar-lo. En el cas que vulgueu votar en blanc, no s’ha de posar cap papereta dins del sobre de votació.

A continuació, cal introduir en el sobre adreçat a la junta electoral provincial:

 • El sobre de votació amb la papereta escollida.
 • Un dels exemplars del certificat d’inscripció en el cens electoral.
 • Una fotocòpia del passaport o del DNI (o bé el certificat de nacionalitat o el certificat d’inscripció en el Registre de matrícula consular, expedits pel consolat espanyol en el país de residència).

A partir d’aquí, es pot optar per:

 • Votar en urna: es diposita personalment el sobre adreçat a la junta electoral provincial en les urnes habilitades a l’ambaixada o consolat corresponent entre els dies 10 i 12 de febrer (ambdós inclosos) (termini ampliat a 14 de febrer a les 20.00 hores horari península). S’ha de lliurar el segon certificat d’inscripció en el cens al personal consular, i el personal consular ha d’estampar en el sobre el segell de l’oficina consular amb la data de dipòsit.
 • Votar per correu certificat: introduir el sobre tancat adreçat a la junta electoral provincial en el sobre adreçat al consolat. En aquest sobre s’inclourà, a més a més, el segon certificat d’inscripció en el cens i, si escau, l’imprès emplenat per a la devolució de despeses d’enviament. Un cop tancat, s’ha d’enviar a l’oficina consular o secció consular que correspongui, per correu certificat, no més tard del 9 de febrer (termini ampliat a 13 de febrer). Ha de constar en el sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d’una oficina de Correus de l’estat corresponent que certifiqui que s’han complert els terminis.

Si algun elector o electora CERA es troba temporalment a Catalunya o a l’Estat espanyol durant la convocatòria del procés electoral, pot sol·licitar el vot per correu des de qualsevol oficina de Correus de l’Estat.

El procediment és el mateix que el vot per correu:

 • Emplenar una sol·licitud disponible en qualsevol oficina del servei de Correus i dirigir-la a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral que li correspongui en funció del seu darrer veïnatge administratiu a Catalunya. Cal assenyalar l’opció Elector CERA. També es pot fer la sol·licitud de forma telemàtica.
 • Signar la sol·licitud i comprovar que el personal de Correus posa la data i el segell corresponents. El termini finalitza el 4 de febrer.
 • L'Oficina del Cens Electoral remetrà, per correu certificat i a l'adreça espanyola que s'hagi indicat a la sol·licitud, la documentació electoral necessària per poder exercir el vot anticipat per correu.
 • Finalment, un cop rebuda la documentació electoral a l'adreça d'Espanya que s'hagi assenyalat en la sol·licitud, cal enviar el vot per correu certificat, des de qualsevol oficina de Correus no més tard del 10 de febrer. Termini ampliat fins el 12 de febrer en horaris d'obertura habituals de les oficines de Correus i com a màxim a les 14.00 hores.
 • Atesa la situació excepcional causada per la COVID-19, en el moment que rebi la documentació electoral, la persona electora pot entregar a l'empleat de correus el sobre electoral dirigit a la mesa.

Si ja s’hagués enviat la documentació electoral al domicili d’inscripció a l’estranger, s’enviarà a l’elector o electora un certificat d’inscripció amb la marca “DUPLICAT”.

Aquests electors no poden votar personalment a la mesa electoral.

Data d'actualització:  22.01.2021