Persones que viuen en residències

El Departament de Salut recomana una sèrie de mesures per tal que, tant la sortida com la tornada a la residència durant la jornada electoral, es puguin desenvolupar d’una forma segura, permetent que les persones que viuen a un centre residencial exerceixin el seu dret a votar, minimitzant al màxim el risc d’introduir el virus a la residència, tant per a la seva seguretat com per a la dels seus companys.

D’acord amb els criteris de l’organisme competent, i per garantir el dret a vot de manera segura, les persones que viuen en residències votaran en dues franges horàries segons la seva situació:

• Els residents en general, en ser considerats com a col·lectiu de risc, es recomana que exerceixin el seu dret a vot preferentment de 9 a 12 h.

• Els residents amb quarantenes, positius, contactes estrets i sospitosos, es recomana que exerceixin el seu dret a vot preferentment de 19 a 20 h.

 • La recomanació general és realitzar les sortides de forma pactada amb el centre, i havent rebut prèviament tota la informació relacionada amb les mesures de protecció (ús de mascareta FFP2, reducció al mínim dels contactes imprescindibles amb l’entorn social, higiene freqüent de mans, ventilació adequada dels espais, i detecció precoç de qualsevol simptomatologia compatible amb COVID-19).
 • És imprescindible l’ús de mascareta FFP2 per als residents des de la sortida fins a la tornada al centre i durant tot el trajecte (incloent-hi la seva utilització dins del vehicle); i la higiene de mans abans de la sortida.
 • En cas que no es pugui evitar tocar objectes durant la sortida, cal fer higiene de mans cada vegada, per la qual 
 • Es recomana no agafar cap transport públic.
 • Es recomana portar el vot preparat des de la residència per reduir el contacte amb materials de la seu electoral.
 • Cal signar per part del resident un document de declaració responsable per la sortida a l’exterior.
 • És imprescindible la higiene de mans, amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, dels acompanyants en el moment de la sortida del resident.
 • Cal signar un document de declaració responsable per fer sortides a l’exterior, per part del resident o bé del familiar/cuidador.
 • En la sortida del resident s’evitarà l’entrada al centre de l’acompanyant; si és necessari s’utilitzaran els espais destinats a visites per fer la recepció.
 • En cas que no es pugui evitar tocar objectes durant el procés d’acompanyament, cal fer higiene de mans cada vegada, per la qual cosa es recomana dur a sobre un dispensador de gel hidroalcohòlic, i sempre a la sortida del col·legi electoral. Cal que la sortida sigui del menor temps possible, especialment si el resident no s’ha vacunat o té una immunització incompleta, i evitar activitats com ara dinars amb la família, per disminuir al màxim el risc de contagi en aquests moments.
 • En tornar a la residència, cal que el resident i acompanyants evitin el contacte amb cap altre usuari fins que no es duguin a terme les mesures que es descriuen a continuació:
  • Canvi de mascareta per una de neta
  • Desinfectar el calçat i/o cadira de rodes/carrutxes, si és el cas (amb lleixiu al 0,1%).
  • Fer la higiene de mans del resident.
  • Canviar-se de roba, que s’ha de rentar a 60ºC.
 •  A diferència de les sortides curtes ordinàries, i en previsió de la possibilitat de més interaccions o possibles cues i/o temps d’espera, es planteja control estricte de símptomes durant 14 dies (no cal aïllament):
  • En cas d’aparèixer símptomes compatibles amb infecció per SARS-CoV-2 s’haurà de fer prova diagnòstica de confirmació.
  • En cas de sortir positiva es tractarà com un cas, i en cas de sortir negativa se seguirà l’activitat normal.
Data d'actualització:  05.02.2021