Representants de l'Administració

Els representants de l'Administració s’encarreguen de transmetre al Centre de Recollida d’Informació (CRI) les dades de totes les fases el 14 de febrer, jornada de votació: obertura, primer i segon avanç de participació, i escrutini.

Per exercir com a representant de l’Administració, us heu d’adreçar a l’ajuntament de la localitat on estigueu empadronats i sol·licitar-ne la inscripció. Cada ajuntament gestiona el seu procés de selecció de representants de l’Administració, excepte els municipis amb més de 500 meses electorals on n'assumeix la gestió la Generalitat de Catalunya.

 

En cas que sigui necessari una excepció al confinament comarcal / de Catalunya / nocturn, porteu el certificat autoresponsable de desplaçament, seguint el que preveuen les resolucions de mesures de contenció del brot COVID19. Al certificat, seleccioneu l'opció “exercici del dret de participació política” en el document de declaració autoresponsable. 

Cal tenir en compte que la mobilitat, quan comporti excepció d’algun dels confinaments, es limitarà a l‘assistència i retorn a l’activitat concreta sense que es permeti cap altra mobilitat en espais públics o privats obert al públic que no sigui d’urgència. Els horaris de desplaçament hauran de ser coherents amb l’horari de l’activitat.

Si no hi a excepció al confinament (Catalunya, comarcal, nocturn) , no seria necessària cap d’aquests documents.

Com a representant de l'administació caldrà acompanyar aquesta declaració autoresponsable de la informació del nomentament com a representant de l'administració. Els representants de l'administració a Barcelona ciutat se'l poden descarregar del Portal de representants. Per a la resta del territori, l'ajuntament us els ha de facilitar.